Home » Archive by category "Akademija umetnosti" (Page 3)

Obavještavaju se studenti Master studija Akedemije umjetnosti, OMP, da će se predavanje iz predmeta Istorija muzike-nacionalni i multikulturalni kontekst, kod prof. dr Vesne Mikić, održati 17.02.2014.godine, sa početkom u 12:00. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Master studija Akedemije umjetnosti, da će se predavanje iz predmeta Hor, kod prof. dr Desanke Trakilović, održati 15.02. i 22.02.2014.godine, u terminu od 10:00 do 13:30.   STUDENTSKA SLUŽBA

Na master studijama SPU prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok će trajati od 13.01.2014. do 18.01.2014. godine. Prijave  se mogu preuzeti  u studentskoj službi u tom periodu. Naknadna prijava ispita – tj. posle 18.01.2014. godine, plaća se 10,00 KM po ispitu bez obzira koji put se polaže. Studenti koji prijavljuju isti ispit četvrti, peti, šesti….. put, prijavu ispita plaćaju 30,00...

Preduslov za izlazak na ispita iz predmeta Metodologija naučnog istraživanj je: Prisustvo na predavanjima, koje nosi 10 bodova Uspešno položen kolokvijum iz uvoda u izučavanje metodologije naučnog istraživanja (pojam nauke i elementi nauke; zakoni istinitog mišljenja; definisanje logičkih formi ljudskog mišljenja – pojam, stav, sud, iskaz i zaključaki; definisanje kategorijalnih pojmova u nauci – podatak, kategorija, aksiomi, postulati, teoreme, zakoni,...

Obavještavaju se studenti Master studija Akademije umjetnosti, upisani akademske 2013/14, da će se predavanje iz predmeta “Hor”, kod prof. dr Desanke Trakilović održati 14.12.2013.godine, sa početkom u 11:00, u Slobomiru. Predavanje je obavezno.                                                                                              STUDENTSKA SLUŽBA  

Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije mr Mike Nikića, pod nazivom “Efektivnost i efikasnost poreske administracije u postupku utvrđivanja, kontrole i naplate poreza na dobit-stanje, izazovi i pravci razvoja”, dana 17.12.2013.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, u sali 203. Odbrana doktorske disertacije je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvivati.                  ...

Obavještavaju se studenti Master studija upisani akademske 2013/14, da će se predavanje iz “Metodologije istraživanja”, kod prof. dr Neđe Danilovića, održati 13.12.2013. godine, sa početkom u 17H, i 14.12.2013.godine, sa početkom u 09H, u Doboju. Studenti su obavezni prisustvovati predavanju.                                                                              STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Master studija Fakulteta za ekonomiju, upisani akademske 2013/14, da će se predavanje iz predmeta “Makroekonomska analiza”, kod prof. dr Nikole Fabrisa održati 30.11.2013.godine, od 10:00-13:00, u Slobomiru.                                                                                   STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Master studija upisani akademske 2013/14 da će se predavanje iz “Metodologije istraživanja”, kod prof. dr Neđe Danilovića, održati 06.12.2013.godine, sa početkom u 17:00, i 07.12.2013.godine, sa početkom u 09:00, u Slobomiru. Studenti su obavezni prisustvovati predavanju.                                                                              STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Master studija upisani akademske 2013/14, da će se predavanje iz “Metodologije istraživanja”, kod prof. dr Neđe Danilovića, održati 22.11.2013.godine, sa početkom u 17:00, u Slobomiru.Studenti su obavezni prisustvovati predavanju.                                                                              STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Master studija upisani akademske 2013/14, da će se prvo predavanje iz predmeta „Metodologija istraživanja“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 15.11.2013.godine, sa početkom u 17:00, u Doboju. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Master studija upisani akademske 2013/14, da će se prvo predavanje iz predmeta „Metodologija istraživanja“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 08.11.2013.godine, sa početkom u 18:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA