17 December

PREDAVANJE MASTER STUDIJE

Obavještavamo studente Master studija da će se prvo predavanja iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 25.12.2014.godine, sa početkom od 17:00 u Slobomiru i 26.12.2014.godine …

13 November

Prijemni ispiti na master studijama

Prijave za upis na fakultete/akademije Slobomir P Univerziteta će biti organizovane do 12. decembra 2014. godine, svakog radnog dana u studentskoj službi u Doboju i Slobomiru od 8h do 16h. …

11 April

ISPIT – HOR

Obavještavamo vas da će se ispit iz predmeta Hor, kod prof. dr Desanke Trakilović održati 15.04.2014.godine, sa početkom u 11:00. Studentska služba

10 April

Metodologija istrazivanja drustvenih nauka

Obavještavamo vas da će se ispit iz Metodologije istraživanja društvenih nauka, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 15.04.2014.godine, od 10:00, u Doboju i od 16:00, u Slobomiru. Studentska služba

01 April

APRILSKI ISPITNI ROK

Obavještavaju se studenti SPU da je odlukom Senata SPU organizovan aprilski ispitni rok u periodu od 14.04.2014. godine do 26.04.2014. godine za sve studente prvog i drugog ciklusa Slobomir P …

13 March

METODOLOGIJA ISPIT

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 15.03.2014.godine, sa početkom u 10:00 u Doboju. STUDENTSKA SLUŽBA

06 February

METODOLOGIJA ISPIT

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 21.02.2014.godine, od 15:00 i 22.02.2014. godine od 10:00, u Slobomiru. …

21 January

PREDAVANJE MASTER STUDIJE – OMP

Obavještavaju se studenti Master studija Akedemije umjetnosti, OMP, da će se predavanje iz predmeta Istorija muzike-nacionalni i multikulturalni kontekst, kod prof. dr Vesne Mikić, održati 17.02.2014.godine, sa početkom u 12:00. …

21 January

PREDAVANJE MASTER STUDIJE – HOR

Obavještavaju se studenti Master studija Akedemije umjetnosti, da će se predavanje iz predmeta Hor, kod prof. dr Desanke Trakilović, održati 15.02. i 22.02.2014.godine, u terminu od 10:00 do 13:30.   …