Home » Archive by category "Fakulteti"

Obavještavaju se studenti   Slobomir P univerziteta odjeljenje Slobomir, Akademija umjetnosti – Master studije- da se predavanja iz predmeta “Metodologija naučnog rada “ kod profesora Dragoljuba Šobajića zakazana za 15.01.2016. odgađaju za  22.01.2016. u 12:00 sati. STUDENTSKA SLUŽBA 24.15.2015.

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Jelene Trakilović Milićević i njene teme pod nazivom „Vokalna reprodukcija kod djece mlađeg školskog uzrasta“. Navedena doktorska disertacija i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 23.decembra 2015. godine do 21.januara 2016.godine. Primjedbe na sadržaj doktorske disertacije...

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Dragane Ćeranić i njene  teme magistarske teze pod nazivom „Uticaj krize na razvoj društva znanja i konkurentnosti  u Republici Srpskoj“. Navedeni magistarski rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 10. decembra 2015. godine do 24. decembra...

Obavještavamo vas da će se 03.12.2015. godine, u 13:00. na Slobomir P Univerziteu, kampus Doboj, održati odbrana završnog master rada pod nazivom „Razvijenost sektora za ljudske resurse u bosanskohercegovačkim organizacijama sa posebnim naglaskom na zdravstveni turizam“, studenta Fakulteta za ekonomiju i menadžment Adise Mahmutagić. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.     UPRAVA UNIVERZITETA

Slobomir P Univerzitet obavještava sve zainteresovane kandidate da će i u  školskoj 2015/2016. godini biti organizovan upis na jednogodišnje master studije i poziva ih da se već sada prijave. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 73/10, 104/11 i 84/12), dozvolama za izvođenje studijskih programa izdatim od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS: 07.023/612-304/10, 07.023/612-304-1/10, 07.023/612-206-1/10, 07.023/602-8481/09,...

- Prijava ispita za septembarski ispitni rok će trajati od 24.08.2015. do 29.08.2015.godine. - Prijave  se mogu preuzeti u studentskoj službi u tom periodu. -  Septembarski ispitni rok će trajati:  -  I termin od  31.08.2015. godine do 12.09.2015. godine, -  II termin od 14.09.2015.godine do 26.09.2015.godine.   -  Uslov za prijavljivanje ispita  su uplaćene sve dospjele rate školarine.   UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 24.04.2015.godine, sa početkom od 17:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Akademije umjetnosti – Master studije da će ispit “Aranžiranje”  kod profesora Svetislava Božića biti održana 21.04.2015.g  u 9:00 sati. STUDENTSKA SLUŽBA 14.04.2015.

Obavještavaju se studenti Master studija, upisani akademske 2014/15 godine da će se ovjera zimskog i upis ljetnjeg semestra vršiti u periodu od 09.03.-13.03.2015. godine, u Slobomiru i Doboju. Uslov za ovjeru i upis semestra su plaćene sve dospjele rate školarine. UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 27.03.2015.godine, sa početkom u 9:00 u Doboju i od 16:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo studente Master studija da će se predavanja iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 15.01. i 16.01.2015.godine, sa početkom od 17:00 u Slobomiru i 23.01.2015.godine od 17:00 i 24.01.2015.godine sa početkom od  10:00 u Doboju.   STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo studente Master studija da će se prvo predavanja iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 25.12.2014.godine, sa početkom od 17:00 u Slobomiru i 26.12.2014.godine takođe od 17:00 u Doboju. Studenti koji su položili prijemni ispit, a nisu se upisali mogu to učiniti najkasnije do 25.12.2014.godine u Slobomiru i u Doboju do 26.12.2014.godine, do 16:00....