Home » Archive by category "Filološki fakultet"

Obavještavamo vas da će se 04.04.2017.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Magistarskog rada pod nazivom “Uticaj Rolana Barta na poststrukturalizam“, kandidata Jelene Mijailović, studenta Magistarskih studija Filološkog fakulteta Slobomir P Univerziteta . Odbrana Magistarskog rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Jelene Mijailović i njene teme magistarske teze pod nazivom „Uticaj Rolana Barta na poststrukturalizam“. Navedeni magistarski rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 09. marta 2017. godine do 23. marta 2017.godine. Primjedbe na sadržaj magistarskog rada...

Obavještavamo vas da će se 19.09.2016.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Uloga magije u razvoju afroameričke književnosati”, studenta Doktorskih studija Filološkog fakulteta Slobomir P Univerziteta mr Nataše Vajić. Odbrana doktorske disertacije je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Nataše Vajić i njene  teme pod nazivom „Uloga magije u razvoju afroameričke književnosati“.     Navedena doktorska disertacija i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 16.juna 2016. godine do 14.jula 2016.godine.   Primjedbe na sadržaj doktorske...

Slobomir P Univerzitet obavještava sve zainteresovane kandidate da će i u  školskoj 2015/2016. godini biti organizovan upis na jednogodišnje master studije i poziva ih da se već sada prijave. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 73/10, 104/11 i 84/12), dozvolama za izvođenje studijskih programa izdatim od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS: 07.023/612-304/10, 07.023/612-304-1/10, 07.023/612-206-1/10, 07.023/602-8481/09,...

- Prijava ispita za septembarski ispitni rok će trajati od 24.08.2015. do 29.08.2015.godine. - Prijave  se mogu preuzeti u studentskoj službi u tom periodu. -  Septembarski ispitni rok će trajati:  -  I termin od  31.08.2015. godine do 12.09.2015. godine, -  II termin od 14.09.2015.godine do 26.09.2015.godine.   -  Uslov za prijavljivanje ispita  su uplaćene sve dospjele rate školarine.   UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 24.04.2015.godine, sa početkom od 17:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 26.03.2015.godine, sa početkom u 9:00 u Doboju i od 16:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Master studija, upisani akademske 2014/15 godine da će se ovjera zimskog i upis ljetnjeg semestra vršiti u periodu od 09.03.-13.03.2015. godine, u Slobomiru i Doboju. Uslov za ovjeru i upis semestra su plaćene sve dospjele rate školarine. UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 27.03.2015.godine, sa početkom u 9:00 u Doboju i od 16:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo studente Master studija da će se predavanja iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 06.02.2015.godine sa početkom u 17:00 u Slobomiru.       STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo studente Master studija da će se predavanja iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 15.01. i 16.01.2015.godine, sa početkom od 17:00 u Slobomiru i 23.01.2015.godine od 17:00 i 24.01.2015.godine sa početkom od  10:00 u Doboju.   STUDENTSKA SLUŽBA