Home » Archive by category "MALI SLIDER"

Obavještavaju se studenti Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta, upisani na Master studije akademske 2017/18, da će se prvo predavanje iz Metodologije istraživanja kod prof. dr Dragana Šobajića održati 06.12.2017. godine sa početkom u 12:00.         STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo vas da će se 08.12.2017.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Nasilje u porodici u uporednom zakonodavstvu”, Romane Prakljačić, studenta Master studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Ljubiše Todorovića i njegove   teme pod nazivom „Finansijske inovacije monetarnog i bankarskog sektora Evropske Unije“.     Navedena doktorska disertacija i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 07.novembra  2017. godine do 06.decembra 2017.godine.   Primjedbe na...

Obavještavaju se kandidati za upis na Master studije, studije II ciklusa na Slobomir P Univerzitetu, da je rok za prijavu produžen do 24.11.2017. godine. Uz prijavu nephodno je priložiti sljedeća dokumenta: CV, diplomu osnovnih studija ili uvjerenje o diplomiranju, dodatak diplomi ili uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena, rodni list, te uvjerenje o državljanstvu.         STUDENTSKA...

Obavještavamo vas da će se 31.10.2017.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Metodičke koncepcije nastave violine u školi za osnovno muzičko obrazovanje”, studenta Doktorskih studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta mr Vladimira Markovića. Odbrana doktorske disertacije je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.       UPRAVA UNIVERZITETA

KONKURS ZA UPIS U AKADEMSKU 2017/18 GODINU NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – DRUGI CIKLUS STUDIJA NA SLJEDEĆE STUDIJSKE PROGRAME     Studijski program: -          EKONOMIJA I MENADŽMENT -  60 ECTS -          PORESKO – FINANSIJSKA ANALIZA – 60 ECTS Zvanje – Master ekonomije – 300 ECTS    Studijski program: -          ANGLISTIKA – 60 ECTS Zvanje – Master engleskog jezika i književnosti...

Obavještavamo vas da će se 04.04.2017.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Magistarskog rada pod nazivom “Uticaj Rolana Barta na poststrukturalizam“, kandidata Jelene Mijailović, studenta Magistarskih studija Filološkog fakulteta Slobomir P Univerziteta . Odbrana Magistarskog rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

-   Prijava ispita za aprilski ispitni rok će trajati od 03.04.2017. do 07.04.2017. godine. Prijave  se mogu preuzeti  u studentskoj službi u tom periodu. -   Aprilski ispitni rok će trajati  od  18.04.2017. godine do 29.04.2017. godine. Uslov za prijavljivanje i za izlazak na ispite su plaćene sve dospjele rate školarine.     UPRAVA UNIVERZITETA

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Jelene Mijailović i njene teme magistarske teze pod nazivom „Uticaj Rolana Barta na poststrukturalizam“. Navedeni magistarski rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 09. marta 2017. godine do 23. marta 2017.godine. Primjedbe na sadržaj magistarskog rada...

Obavještavamo studente Master studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment da će se ispit iz predmeta “Makroekonomska analiza“ kod prof. dr Ivana Milojevića održati 10.03.2017.godine sa početkom u 13:00, u Doboju.   Prvo predavanje iz predmeta “Korporativno upravljanje”, biće održano isti dan, 10.03.2017. godine, sa početkom u 14:30.     STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo studente Master studija (osim studenata Akademije umjetnosti) da će se ispit iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 10.03.2017.godine sa početkom u 17:00 u Doboju, a 11.03.2017. godine, sa početkom u 15:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo vas da će se 06.02.2017.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Ugovori u nasljednom pravu sa posebnim osvrtom na ugovor o doživotnom izdržavanju”, Fatime Ahmetašević, studenta Master studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta . Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati. UPRAVA UNIVERZITETA