Home » Archive by category "Obavještenja"

KONKURS ZA UPIS U AKADEMSKU 2017/18 GODINU NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – DRUGI CIKLUS STUDIJA NA SLJEDEĆE STUDIJSKE PROGRAME     Studijski program: -          EKONOMIJA I MENADŽMENT -  60 ECTS -          PORESKO – FINANSIJSKA ANALIZA – 60 ECTS Zvanje – Master ekonomije – 300 ECTS    Studijski program: -          ANGLISTIKA – 60 ECTS Zvanje – Master engleskog jezika i književnosti...

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Zdravka Gavrića i njegove teme pod nazivom „Pravni položaj društva sa ograničenom odgovornošću u domaćem uporednom pravu“. Navedena doktorska disertacija i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 25.decembra 2015. godine do 23.januara 2016.godine. Primjedbe na sadržaj...

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Bore Krstića i njegove teme pod nazivom „Pravni režim stranih ulaganja u Republici Srpskoj-stanje i perspektive“. Navedena doktorska disertacija i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 25.decembra 2015. godine do 23.januara 2016.godine. Primjedbe na sadržaj doktorske...

Obavještavamo vas da će se 03.12.2015. godine, u 13:00. na Slobomir P Univerziteu, kampus Doboj, održati odbrana završnog master rada pod nazivom „Razvijenost sektora za ljudske resurse u bosanskohercegovačkim organizacijama sa posebnim naglaskom na zdravstveni turizam“, studenta Fakulteta za ekonomiju i menadžment Adise Mahmutagić. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.     UPRAVA UNIVERZITETA

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Predraga Gluhakovića i njegove teme pod nazivom „Uloga marketinga u procesu formulisanja strategije održivog razvoja etno i eko turizma Republike Srpske“. Navedena doktorska disertacija i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 23.novembra 2015. godine do 22.decembra...

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu završnog master rada kandidata Adise Mahmutagić i njene   teme pod nazivom „Razvijenost sektora za ljudske resurse u bosanskohercegovačkim organizacijama sa posebnim naglaskom na zdravstveni turizam“. Navedeni master rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu...

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu završnog master rada kandidata Irine Alić i njene   teme pod nazivom „Analiza postojećeg stanja i alternative poboljšanja finansijskog  položaja preduzeća „ZTC Banja Vrućica“, a.d. Teslić“. Navedeni master rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu...

Obavještavamo vas da će se 18.09.2015.godine, u 16:30, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Uloga OS BiH u pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće”, Miodraga Janjića, studenta Master studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta . Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavamo vas da će se 18.09.2015.godine, u 16:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Uloga OS BiH u realizaciji protivminskih akcija i stvaranju bezbjednog okruženja u BiH”, Vidoja Đurice, studenta Master studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta . Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Slobomir P Univerzitet obavještava sve zainteresovane kandidate da će i u  školskoj 2015/2016. godini biti organizovan upis na jednogodišnje master studije i poziva ih da se već sada prijave. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 73/10, 104/11 i 84/12), dozvolama za izvođenje studijskih programa izdatim od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS: 07.023/612-304/10, 07.023/612-304-1/10, 07.023/612-206-1/10, 07.023/602-8481/09,...

- Prijava ispita za septembarski ispitni rok će trajati od 24.08.2015. do 29.08.2015.godine. - Prijave  se mogu preuzeti u studentskoj službi u tom periodu. -  Septembarski ispitni rok će trajati:  -  I termin od  31.08.2015. godine do 12.09.2015. godine, -  II termin od 14.09.2015.godine do 26.09.2015.godine.   -  Uslov za prijavljivanje ispita  su uplaćene sve dospjele rate školarine.   UPRAVA UNIVERZITETA

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Jelene Kojić i njene  teme magistarske teze pod nazivom „Savremeni koncepti upravljanja ljudskim resursima sa posebnim osvrtom na njihovu primjenu u domaćim preduzećima“. Navedeni magistarski rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 01.jula 2015. godine do...