19 August

Prijava ispita za septembarski ispitni rok

– Prijava ispita za septembarski ispitni rok će trajati od 24.08.2015. do 29.08.2015.godine. – Prijave  se mogu preuzeti u studentskoj službi u tom periodu. –  Septembarski ispitni rok će trajati:  –  …

23 April

Metodologija istraživanja – ispit

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 24.04.2015.godine, sa početkom od 17:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

09 March

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA-ISPIT

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 26.03.2015.godine, sa početkom u 9:00 u Doboju i od 16:00, …

27 February

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA-ISPIT

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 27.03.2015.godine, sa početkom u 9:00 u Doboju i od 16:00, …

23 January

PREDAVANJE MASTER STUDIJE – Slobomir

Obavještavamo studente Master studija da će se predavanja iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 06.02.2015.godine sa početkom u 17:00 u Slobomiru.       …

23 January

OBAVJEŠTENJE O UVIDU U JAVNOST PREDRAG BOINOVIC-FEM

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Predraga Boinovića i njegove  teme magistarske teze pod nazivom „Velike svjetske ekonomske i finansijske krize-uzroci nastanka, načini …

23 January

PREDAVANJE MASTER STUDIJE

Obavještavamo studente Master studija da će se predavanja iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 15.01. i 16.01.2015.godine, sa početkom od 17:00 u Slobomiru i …

17 December

PREDAVANJE MASTER STUDIJE

Obavještavamo studente Master studija da će se prvo predavanja iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 25.12.2014.godine, sa početkom od 17:00 u Slobomiru i 26.12.2014.godine …