Home » Archive by category "Poreska akademija"

Obavještavamo studente Master studija (osim studenata Akademije umjetnosti) da će se ispit iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 10.03.2017.godine sa početkom u 17:00 u Doboju, a 11.03.2017. godine, sa početkom u 15:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo kandidate za upis na master studije FEM-a i PA, da će se prijemni ispit održati u Kampusu Doboj 27. oktobra 2016. godine, sa početkom u 12:00 časova, a u Kampusu Slobomir  28. oktobra, takođe sa početkom u 12:00 časova. Studentska služba

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Dragane Ćeranić i njene  teme magistarske teze pod nazivom „Uticaj krize na razvoj društva znanja i konkurentnosti  u Republici Srpskoj“. Navedeni magistarski rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 10. decembra 2015. godine do 24. decembra...

Obavještavamo vas da će se 03.12.2015. godine, u 13:00. na Slobomir P Univerziteu, kampus Doboj, održati odbrana završnog master rada pod nazivom „Razvijenost sektora za ljudske resurse u bosanskohercegovačkim organizacijama sa posebnim naglaskom na zdravstveni turizam“, studenta Fakulteta za ekonomiju i menadžment Adise Mahmutagić. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.     UPRAVA UNIVERZITETA

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu završnog master rada kandidata Adise Mahmutagić i njene   teme pod nazivom „Razvijenost sektora za ljudske resurse u bosanskohercegovačkim organizacijama sa posebnim naglaskom na zdravstveni turizam“. Navedeni master rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu...

Slobomir P Univerzitet obavještava sve zainteresovane kandidate da će i u  školskoj 2015/2016. godini biti organizovan upis na jednogodišnje master studije i poziva ih da se već sada prijave. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 73/10, 104/11 i 84/12), dozvolama za izvođenje studijskih programa izdatim od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS: 07.023/612-304/10, 07.023/612-304-1/10, 07.023/612-206-1/10, 07.023/602-8481/09,...

- Prijava ispita za septembarski ispitni rok će trajati od 24.08.2015. do 29.08.2015.godine. - Prijave  se mogu preuzeti u studentskoj službi u tom periodu. -  Septembarski ispitni rok će trajati:  -  I termin od  31.08.2015. godine do 12.09.2015. godine, -  II termin od 14.09.2015.godine do 26.09.2015.godine.   -  Uslov za prijavljivanje ispita  su uplaćene sve dospjele rate školarine.   UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 24.04.2015.godine, sa početkom od 17:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 26.03.2015.godine, sa početkom u 9:00 u Doboju i od 16:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Master studija, upisani akademske 2014/15 godine da će se ovjera zimskog i upis ljetnjeg semestra vršiti u periodu od 09.03.-13.03.2015. godine, u Slobomiru i Doboju. Uslov za ovjeru i upis semestra su plaćene sve dospjele rate školarine. UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 27.03.2015.godine, sa početkom u 9:00 u Doboju i od 16:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo studente Master studija da će se predavanja iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 06.02.2015.godine sa početkom u 17:00 u Slobomiru.       STUDENTSKA SLUŽBA