Home » FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT – RASPORED NASTAVE

 

-KAMPUS DOBOJ-

ZIMSKI SEMESTAR

 

OBAVEZNI PREDMETI ZA SVE SMJEROVE:

 

Dr Ivan Milojević, redovni profesor, Makroekonomska analiza, 18.11.2016.  petak 16,30 sati

 

                                                                                          19.11.2016. subota   9,00 sati

 

Dr Neđo Danilović, redovni pofesor, Metodologija istraživanja    23.12.2016. petak  16,30 sati

 

                                                                                          24.12.2016.subota   9,00 sati

 

IZBORNI PREDMETI:

 

EKONOMIJA

 

Dr Budimir Stakić, redovni profesor, Međunarodna ekonomija           2.12.2016.petak  16,30 sati

 

Izborni 1.

 

Dr Vesela Ćurković, docent, Oporezivanje dohotka                          9.12.2016,petak   16,30 sati

 

Izborni 2.                                                                                     10.12.2016.subota  9,00 sati

 

Dr Sloboda Prokić, docent, Korporativna strategija                           16.12.2016.petak 16,30 sati

 

Izborni 1.

 

OD PONUĐENIH 3 PREDMETA STUDENT BIRA JEDAN IZ GRUPE JEDAN I IZBORNI DVA

 

MENADŽMENT I MARKETING

 

Dr Sloboda Prokić, docent, Korporativna strategija                     16.12.2016.petak  16,30 sati

 

Izborni 1.

 

Dr Sloboda Prokić, docent,  Preduzetnički menadžment            17.12.2016.subota   9,00 sati

 

Izborni 2.

 

Dr Vitomir Slijepčević, docent Poslovno i fin.restr. pred.         25.11.2016.petak  16,30 sati

 

Izborni 2.                                                                           26.11.2016.subota 9,00 sati

 

OD PONUĐENIH 3 PREDMETA STUDENT UZIMA IZBORNI JEDAN I JEDAN OD DVA IZBORNA  PREDMETA 2.

 

 

 

FINANSIJE

 

Dr Budimir Stakić, redovni profesor, Analiza finansijskih izvještaja   3.12.2016.subota 9,00

 

Izborni 1.

 

Dr Sloboda Prokić, docent, Korporativna strategija                         16.12.2017.petak 16,30 sati

 

Izborni 1.

 

Dr Vesela Ćurković, docent,  Oporezivanje dohotka                         9.12.2016.petak 16,30 sati

 

Izborni 2.

 

Dr Vitomir Slijepčević, docent, Poslovno i finan.restr.pred.                  25.11.2016.petak 16,30sati

 

Izborni 2.                                                                                        26.11.2016.subota 9,00 sati

 

OD PONUĐENIH IZBORNA 4 PREDMETA STUDENT BIRA JEDAN PREDMET OD IZBORNIH JEDAN I JEDAN PREDMET OD IZBORNIH DVA

 

Studenta služba II ciklusa