Home » FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT – RIJEČ DEKANA

Uvažavajući odavno spoznatu činjenicu da su u tržišnoj ekonomiji menadžment i preduzetništvo najpropulzivniji faktori privređivanja, od samog osnivanja Univerziteta organizovana je nastava na Fakultetu za menadžment koji danas nosi naziv Fakultet za ekonomiju i menadžment.

Vizija Fakulteta jeste da kroz superiorne nastavne planove i  programe, uz pomoć uglednih profesora, te modernih nastavnih metoda, laboratorija, opreme, što prije, u ovom dijelu Evrope, postane prepoznatljivi lider u obrazovanju kompetentnih kadrova za savremenu dinamičku privredu i društvo.

Osnovna misija Fakulteta jeste efektivno i efikasno pružanje usluga pojedincima, privredi i društvu, da kroz obrazovanje grade uspješnu radnu karijeru, propulzivno privređivanje, kao i da unapređuju ukupno društveno blagostanje.

Smatramo, naime, da vizije lidera, kapital i sklonosti preduzetnika ka inovacijama i riziku, te menadžerske sposobnosti predstavljaju najpouzdaniju garanciju da će ograničeni resursi biti efektivno i efikasno upotrebljeni.

Ključne determinante koje opisuju nastavni plan i program drugog ciklusa studija na Fakultetu su: tržište, tržišne strukture, konkurentska prednost, analiza, promjene, liderstvo, vizija, misija, strategija, planiranje i dr.

Od uspješnih menadžera se očekuje da kroz planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu preduzetničkog poduhvata, uz pomoć ljudi i na ljudima primjeren način optimalno kreiraju vrijednosti, satisfakciju za ključne stejkholdere kao što su vlasnici, zaposleni, kupci, povjerioci i šira društvena zajednica.

dekan,
doc. dr Vesela Ćurković