Home » FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT

FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADZMENT SLOBOMIR P UNIVERZITETNastavni planovi i programi studija drugog ciklusa – master studija na Fakultetu za ekonomiju i menadžment koncipirani su tako da se studenti obrazuju da poslovno misle, da se testiraju i ohrabruju da blagovremeno prepoznaju šanse i prijetnje u poslovnom ambijentu, respektujući pri tome poslovnu etiku i društvenu odgovornost savremenih korporacija, kao i da efektivno i efikasno implementiraju planske odluke.

Vizija Fakulteta jeste da kroz superiorne nastavne planove i  programe, uz pomoć uglednih profesora, te modernih nastavnih metoda, laboratorija, opreme, što prije, u ovom dijelu Evrope, postane prepoznatljivi lider u obrazovanju kompetentnih kadrova za savremenu dinamičku privredu i društvo.

Dobro došli na Fakultet za ekonomiju i menadžement Slobomir P Univerziteta!