Home » FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje polaznika, na visok inžinjerski nivo sa dosta fundamentalnih znanja, koja će mu, pored praktičnih znanja u primeni novih informacionih tehnologija, obezbjediti osnove za bavljenje i naučnim radom u ovoj oblasti. Fakultet sprovodi stalno praćenje i prilagođavanje nastavnih planova i sadržaja trenutnim potrebama tržišta, sa ciljem obezbeđenja aktuelnosti ovog studijskog programa, bez obzira na brz razvoj novih tehnoloških dostignuća i novih primjena.

Master studijski program iz informacionih tehnologija sadrži šest predmeta, koji su podjeljeni u dva semestra nastave, od po tri predmeta i master rad (60 ECTS bodova).

Za svaki predmet predviđen je fond od 30 časova nastave od strane uglednih profesora iz zemlje i inostranstva, a zatim i 30 časova vježbi koje uključuju pomoć u izradi projekata i seminarskih radova, diskusije o predmetnoj materiji, prezentaciju i odbranu urađenih projekata. Odbrana urađenog projekta i/ili seminarskog rada je uslov za izlazak na ispit.

Ovaj program se grana u dva smjera koji se međusobno razlikuju samo po dva predmeta:

  • Smjer za informacione sisteme
  • Smjer za računarske mreže i telekomunikacije

 STUDIJE DRUGOG CIKLUSA

STUDIJSKI PROGRAM: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE  (60 ECTS)

NASTAVNI PLAN 2012/2013 GODINE

Smjer za informacione sisteme

Br.

Predmeti i predavači

ECTS bodovi

Fond časova

Semestar I
1. Matematika (prof. dr Slobodan Miloradović, Slobomir P Univerzitet)

6 bodova

30 + 30

2. Programski jezici-odabrana poglavlja (dr Dragan Urošević, docent, Slobomir P Univerzitet)

8 bodova

30 + 30

3. Digitalni moduli i sistemi-odabrana poglavlja (prof. dr Đurđe Perišić, Slobomir P Univerzitet)

8 bodova

30 + 30

4. Projektovanje informacionih sistema (prof. dr Miroslav Bojović, ETF, Univerzitet Beograd)

8 bodova

30 + 30

Semestar II
5. Elektronsko poslovanje-teorija i primjena (dr Zvezdan Stojanović, docent, Slobomir P Univerzitet)

8 bodova

30 + 30

6. Napredne baze podataka (prof. dr Miroslav Bojović, ETF, Univerzitet Beograd)

8 bodova

30 + 30

7. Završni rad 14 bodova

30 + 30

           Smjer za telekomunikacije i računarske mreže

Br.

Predmeti i predavači

ECTS bodovi

Fond časova

Semestar I

1. Matematikaprof. dr Slobodan Miloradović, Slobomir P Univerzitet 6 bodova

30 + 30

2. Programski jezici-odabrana poglavlja dr Dragan Urošević, docent, Slobomir P Univerzitet

8 bodova

30 + 30

3. Digitalni moduli i sistemi-odabrana poglavlja Prof. dr Đurđe Perišić, Slobomir P Univerzitet

8 bodova

30 + 30

4. Mobilne i bežične telekomunikacije- odabrana poglavlja dr Verica Vasiljević, docent, Slobomir P Univerzitet

8 bodova

30 + 30

Semestar II

5. Elektronsko poslovanje-teorija i primena dr Zvezdan Stojanović, docent, Slobomir P Univerzitet

8 bodova

30 + 30

6. Računarske mreže velikih sistema dr Đorđe Babić, docent, Slobomir P Univerzitet

8 bodova

30 + 30

7. Završni rad 14 bodova

30 + 30

ZAVRŠNI RAD I DIPLOMA

 Student koji ispuni sve predispitne obaveze i položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija stiče pravo da brani završni rad.

Nakon završetka programa master studija studenti stiču zvanje Master informatike-sa naznakom smera (Master of Science in Informatics)

  • master informatike- smjer za informacione sisteme
  • master informatike- smjer za računarske mreže i telekomunikacije

PREDAVAČI

Predavači su profesori Fakulteta za informacione tehnologije sa velikim iskustvom u praksi, i međunarodnim univerzitetskim iskustvom. Pored toga Fakultet angažuje vrhunske profesore Univerziteta u Beogradu. Za vrijeme studija očekuje se angažovanje predavača i stručnjaka iz industrije, ali i gostujućih predavača iz inostranstva.

ŠKOLARINA

Iznos ukupne školarine na jednogodišnjim master akademskim studijima iznosi 3.200 KM. U cijenu školarine su uključeni svi troškovi predavanja, prijavljivanja ispita, kursevi i seminari koji se organizuju na Univerzitetu, korištenje internet kluba, univerzitetske biblioteke i ostali administrativni troškovi.

Studenti imaju mogućnost plaćanja školarine u osam jednakih rata (šest rata školarine, jedna rata za prijavu master rada i jedna rata za odbranu rada).

Postoji mogućnost plaćanja školarina i putem povoljnih studentskih kredita kod „Pavlović International Bank“ a.d Bijeljina.

Na Slobomir P Univerzitetu je formiran „Fond za talente I solidarnost” iz koga će biti izdvojena sredstva za stipendiranje 100 studenata i to:

  • Umanjenje školarine od 15% (480 KM) za one koji su završili osnovne studije na nekom od fakulteta SPU – školarina iznosi 2.780 KM
  • Umanjenje školarine od 50% (1.600 KM) za one koji su zaposleni u firmama porodice Pavlović – školarina iznosi 1.600 KM

Pored navedenih stipendija studenti master studija Slobomir P Univerziteta imaju mogućnost da konkurišu za stipendije na opštinskom, gradskom, republičkom i državnom nivou, te da ravnopravno konkurišu i za brojne inostrane stipendije.