Home » FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

INFORMACIONE TEHNOLOGOIJE SLOBOMIR P UNIVERZITETFakultet za informacione tehnologije je osnovan u skladu sa činjenicom  da je ova oblast sa neuporedivo  najvećom stopom rasta i razvoja  u istoriji ljudske civilizacije. Usvajanjem trendova globalnog sistema obrazovanja, kroz bolonjske principe, istraživanja i saradnju sa drugim fakultetima i univerzitetima, naučno-istraživačkim institutima i privrednim organizacijama, ovaj fakultet iskazuje želju da stalno bude u društvu najboljih i najuglednijih, što naši studenti i dokazuju uspjesima na takmičenjima i brzim zapošljavanjem po završetku studija.

Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje polaznika, na visokom inženjerskom nivu, sa dosta fundamentalnih znanja, koja će mu, pored praktičnih znanja u primeni novih informacionih tehnologija, obezbjediti osnove za bavljenje i naučnim radom u ovoj oblasti. Fakultet sprovodi stalno praćenje i prilagođavanje nastavnih planova i sadržaja trenutnim potrebama tržišta, sa ciljem obezbeđenja aktuelnosti ovog studijskog programa, bez obzira na brz razvoj novih tehnoloških dostignuća i novih primjena.

Dobro došli na Fakultet za informacione tehnologije Slobomir P Univerziteta!