Home » FILOLOŠKI FAKULTET – OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program akademskih master studija iz oblasti Engleskog jezika i književnosti ima za cilj da, nadovezujući se na osnovne akademske studije, studentima omogući dalje usavršavanje u posebnim oblastima anglističke filologije, vezanim za užu naučnu oblast engleski jezik i književnost. Cilj je da se student dalje osposobi za stručno i samostalno obavljanje djelatnosti u oblastima primjenjene lingvistike i samostalno obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti u oblasti engleskog jezika i književnosti, kao i za nastavak studija na doktorskim studijima.

Studijski program master studija na Filološkom fakultetu Slobomir P Univerziteta se odvija u vidu dva smjera:

 • Jezički smjer
 • Književni smjer

STUDIJE DRUGOG CIKLUSA

 STUDIJSKI PROGRAM: ANGLISTIKA (60 ECTS)

 NASTAVNI PLAN 2012/2013 GODINE

I SEMESTAR

FOND

ECTS

1. OSNOVI METODOLOGIJE DRUŠTVENIH NAUKA

3+3

8

2. IZBORNI PREDMET 1

3+3

8

3. IZBORNI PREDMET 2

3+3

8

4. IZBORNI PREDMET-STRANI JEZIK

2+2

6

UKUPNO

22

30

II SEMESTAR

5. IZBORNI PREDMET 3

3+3

8

6. IZBORNI PREDMET 4

3+3

8

7. ZAVRŠNI RAD

4+4

14

Ukupno

20

30

LISTA IZBORNIH PREDMETA – književni smjer

SEMESTAR I

SEMESTAR II

SAVREMENA AMERIČKA KNJIŽEVNA KRITIKA DRAME TENESI VILIJAMSA
ŠEKSPIROVE PROBLEMSKE DRAME ISTORIJA KNJIŽEVNIH PERIODA
PREGLED KNJIŽEVNIH PRAVACA U ENGLESKOJ KNJIŽEVNOSTI XX VEKA ENGLESKI ROMAN MODERNIZMA
ANALITIČKA LINGVISTIKA AMERIČKA POSTMODERNA PROZA
AMERIČKA DRAMA 20. VEKA

LISTA IZBORNIH PREDMETA – jezički smjer

SEMESTAR I

SEMESTAR II

ANALITIČKA LINGVISTIKA SEMANTIKA I PRAGMATIKA
AKUSTIČKA FONETIKA ISTORIJA I PRAVCI U LINGVISTICI
PREGLED KNJIŽEVNIH PRAVACA U ENGLESKOJ KNJIŽEVNOSTI XX VEKA SAVREMENE TENDENCIJE U LINGVISTICI

 

ZAVRŠNI RAD I DIPLOMA

Student koji ispuni sve predispitne obaveze i položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija stiče pravo da brani završni rad.

Studije drugog ciklusa na Filološkom fakultetu su jednogodišnje master studije (60 ECTS). Nakon završetka programa master studija studenti stiču zvanje Master engleskog jezika i književnosti sa naznakom smjera:

 • Master engleskog jezika i književnosti – jezički smjer
 • Master engleskog jezika i književnosti – književni smjer

PREDAVAČI

U tekućoj školskoj godini nastavu na master akademskim studijima izvodi renomirani profesorski kadar:

 • prof. dr Vesna Polovina
 • prof. dr Radojka Vukčević
 • prof. dr Aleksandra Jovanović
 • prof. dr Jelisaveta Milojević
 • prof. dr Biljana Čubrović
 • doc. dr Olivera Petrović

ŠKOLARINA

Iznos školarine na jednogodišnjim master akademskim studijima iznosi 2.934 KM (1.500 evra). Prijava i odbrana master rada se plaća 978 KM (500 evra). U cijenu školarine su uključeni svi troškovi predavanja, prijavljivanja ispita, kursevi i seminari koji se organizuju na Univerzitetu, korištenje internet kluba, univerzitetske biblioteke i ostali administrativni troškovi.

Studenti imaju mogućnost plaćanja školarine u osam jednakih rata (šest rata školarine, jedna rata za prijavu master rada i jedna rata za odbranu rada).

Postoji mogućnost plaćanja školarina i putem povoljnih studentskih kredita kod „Pavlović International Bank“ a.d Bijeljina.

Na Slobomir P Univerzitetu je formiran „Fond za talente i solidarnost” iz koga će biti izdvojena sredstva za stipendiranje 100 studenata i to:

 • umanjenje školarine od 15% (440 KM) za one koji su završili osnovne studije na nekom od fakulteta SPU – školarina iznosi 2.500 KM
 • umanjenje školarine od 50% (1.467 KM) za one koji su zaposleni u firmama porodice Pavlović – školarina iznosi 1.470 KM

Pored navedenih stipendija studenti master studija Slobomir P Univerziteta imaju mogućnost da konkurišu za stipendije na opštinskom, gradskom, republičkom i državnom nivou, te da ravnopravno konkurišu i za brojne inostrane stipendije.