Home » FILOLOŠKI FAKULTET

FILOLOSKI FAKULTET SLOBOMIR P UNIVERZITETStudijski program akademskih master studija iz oblasti Engleskog jezika i književnosti ima za cilj da, nadovezujući se na osnovne akademske studije, studentima omogući dalje usavršavanje u posebnim oblastima anglističke filologije, vezanim za užu naučnu oblast engleski jezik i književnost. Cilj je da se student dalje osposobi za stručno i samostalno obavljanje djelatnosti u oblastima primjenjene lingvistike i samostalno obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti u oblasti engleskog jezika i književnosti, kao i za nastavak studija na doktorskim studijima.

Dobro došli na Filološki fakultet Slobomir P Univerziteta!