Home » ISKUSTVA STUDENATA

Tatjana Vidaković, zaposlena u srednjoj ekonomskoj školi, Doboj
svršeni student magistarskih studija na Fakultetu za ekonomiju i menadžment

„Fakultet mi je omogućio da proširim svoje znanje kroz savremeni studijski program kojim su obuhvaćeni i uravnoteženi svi neophodni teorijski i praktični sadržaji iz pomenute oblasti. Iskazani kvalitet u nastavnoj i naučno-istraživačkoj djelatnosti, eminentni profesori i uslužno osoblje Fakulteta, koji su mi bili na raspolaganju i pomoći u svim mojim studentskim zatjevima, su uticali na odluku da svoje dalje stručno usavršavanje nastavim na istom Fakultetu.“

Miroslav Milutin, zaposlen u BCD Elektro d.o.o kao referent za komercijalne i finansijske poslove
student master studija na Fakultetu za ekonomiju i menadžment

“Ono što su mi je ponudio studij II ciklusa fakulteta Slobomir P  Univerziteta je nov i moderan način studiranja, odlična komunikacija sa renomiranim profesorima, veoma kvalitetan studijski program Fakulteta za ekonomiju i menadžment kao i izrada naučno-istraživačkih radova iz svakog predmeta, koji će doprinijeti mom daljem obrazovanju i usavršavanju.”

Mehmedalija Nuhić
bivši student magistarskih studija na Pravnom fakultetu

„Slobomir P Univerzitet omogućio mi je da se u Bosni i Hercegovini ne razlikujem od drugih po mjestu gdje živim po imenu ili vjeroispovijesti, nego isključivo po nivou obrazovanosti i naučnoj usmjerenosti. Slobomir P Univerzitet me je obrazovao i nakon sticanja magistarskog zvanja, dalje usmjerio u tokove naučnog usavršavanja čime sam stekao uslove da postignem i najviše akademsko i naučno vrednovanje.“

Zdravko Gavrić, zaposlen u Š.G. „Borja“ Teslić kao rukovodilac Pravne službe
Bivši student magistarskih studija na Pravnom fakultetu

„Postdiplomski magistarski studij iz oblasti građanskog prava na Slobomir P Univerzitetu proširio je moja praktična znanja i vještine u ovoj oblasti, a tokom studija imao sam mogućnost da slušam predavanja najrenomiranijih profesora. Univerzitet mi je omogućio optimalne uslova kako bi se mogao baviti naučnim istraživanjem.“

Mladen Radulović, zaposlen kao predavač engleskog jezika na „Visoko Poslovnoj Tehničkoj Školi“ u Doboju
student master studija na Fililoškom fakultetu

„O studiranju na Slobomir P Univerzitetu mogu da govorim samo u superlativima. Studije anglistike su mi pružile kvalitetno znanje iz engleskog jezika, anglo-američke kulture i književnosti, kao i metodičkih i pedagoških nauka neophodnih za rad u nastavi. Nepravedno bi bilo izostaviti i profesore koji su mi u neposredno ostvarenom kontaktu i radu pomogli da razvijem sposobnost kritičkog mišljenja, te me osposobili za stručnog prevodioca, kao i za rad u nastavi.”

Mihaela Gojković, asistent na Filološkom fakultetu SPU
Student postdiplomskih studija na Filološkom fakultetu

„Samo studiranje na drugom ciklusu studija Filološkog fakulteta Slobomir P Univerziteta pružilo mi je brojne prednosti, a najznačanije je to što su renomirani profesori iz polja lingvistike uvijek dostupni za svakog studenta ponaosob. Profesori pažljivo i smisleno biraju literaturu koju koristimo kako bismo i mi kao budući profesori kvalitetno prenosili znanje iz polja lingvistike.”

Snežana Nikolić, referent uslužnog centra u RJ ,,Elektrodistribucija Zvornik”
student master studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment

Ono što me posebno oduševilo jeste izuzetno korektna saradnja profesora sa studentima, čija komunikacija ne prestaje po završetku predavanja i dodjeli tema za rad. Konsultacije sa profesorima,  u cilju otklanjanja nedoumica omogućavaju studentima da svoje ispitne obaveze završe u predviđenim rokovima. Dolaskom na Slobomir P Univerzitet uvidjećete jednu posebnu vedrinu duha i toplinu ljudi. Ono što ja znam jeste da se nalazim na pravom mjestu, na mjestu gdje mogu steći praktično znanje. Sticanje praktičnog znanja omogućiće prepoznavanje kvaliteta i stvoriće nove šanse za poslovne uspjehe. ,,Vrijeme je novac” i ,,Znanje je moć”, a rekla bih svim budućim studentima da je vrijeme provedeno na Slobomir P Univerzitetu siguran put ka ostvarivanju ovih izreka.“

Svetlana Z Marković, zaposlena u muzičkoj školi „Stanislav Binicki“, Leskovac
student master studija na Akademiji umjetnosti

„Master studije na Akademiji umjetnosti u Slobomiru, na Odseku za klavir, upisala sam 11.11.2011. godine. Sa ove Akademije, na kojoj se neguje visok nivo edukacije, nosim pozitivne utiske o nastavnom planu i programu, kolegijalnim odnosima i saradnji sa profesorima.”

Goran Kujundžić, inženjer-saradnik u pristupnim mrežama u M:tel-u, Bijeljina
student master studija na Fakuletu informacionih tehnologija

„Sticanje novih znanja na master studiju na Fakultetu za informacione tehnologije Slobomir P Univerziteta velika je stvar za mene. Posebno zadovoljstvo je bilo razgovarati i razmjenjivati mišljenja sa predavačima iz inostranstva (USA). Tada čovjek jednostavno testira svoje znanje iz struke, a  posebno iz Engleskog jezika.”

Vanja Ćosović, zaposlena u Drina River  Bridge, Beograd
master student na Fakultetu za ekonomiju i menadžment

„Kao student ove visokoškolske ustanove, imam samo reči hvale, počev od idealnih uslova za rad, programa koji prati svetske trendove u ekonomiji, pa sve do vrlo profesionalnih predavača koji uz pomoć najsavremenijih nastavnih metoda i tehnika prenose svoje znanje i veoma inspirativno deluju na studente. Čast mi je što imam mogućnost da se obrazujem na ovaj način i znam da ću znanje stečeno ovdje moći da adekvatno primenim u svom budućem životu i radu. Ovom prilikom pozivam i sve buduće postdiplomce da od mnoštva ponuđenih studija izaberu baš ovaj koji će im omogućiti kvalitetan napredak u obrazovanju kao i individualnom napredovanju u karijeri.“

Dragan Vidaković, zaposlen u Pavlocić International Bank a. d, šef ekspoziture Teslić
Student master studija na Fakultetu za ekonomiju i menadžment

Utisci sa master studija za mene su zaista pozitivni, meni lično je slusanje predavanja i naše aktivno učešće u  raspravama  predstavljalo odmor od svakodnevnice. Prijatno sam iznenađen pozitivnim stavom svih predavača prema studentima i njihovom željom za našim interaktivnim učesćem u cjelokupnom procesu.“

Branislav StanisicBranislav Stanišić
Magistarske studije Fakultet za ekonomiju I menadžment

“Završivši Vojnu Akademiju i obavljajući razne dužnosti kao profesionalno vojno lice u Oružanim Snagama BiH, želio sam da steknem određena znanja i iz polja ekonomije i time postanem konkurentan i u civilnom sektoru. Postdiplomski studij na Slobomir P Univerzitetu je ispunio sva moja očekivanja vezana za visinu cijene školovanja, kvalitet predavača, kvalitet i organizovanost nastave, uslova u kojima je nastava izvođena, snadbijevanje potrebnom literaturom i izlaženja u susret polaznicima koji su u radnoj obavezi, po pitanju datuma i mjesta održavanja ispita. Tokom školovanja na Slobomir P Univerzitetu sam stekao razna poznanstva čak i prijateljstva i zaista sam se osjećao kao član velike porodice koja čini sve da nam proces usvajanja znanja učini privlačnijim i jednostavnijim. Sve u svemu, odluka da titulu magistra steknem na ovom univerzitetu je bio pravi potez.”

Kemal Kajganić
student master studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment

„Studij II ciklusa, master studij Slobomir P Univerziteta omogućio mi je jasnije i šire shvatanje finansijskog svijeta. Kao jednu od osnovnih prednosti moram izdvojiti odlično kreiran nastavni plan. Izborom određenih predmeta studentima se omogućava lako sticanje znanja i bržo shvatanje materije. Takođe, kao prednost Slobomir P Univerziteta moram izdvojiti i  srdačnost i dostupnost profesora, stalne konsultacije, te ljubazni tim cijelog fakulteta. Čast i zadovoljstvo mi što sam dio tima Slobomir P Univerziteta.”

Mirjana ZaricMirjana Žarić, zaposlena u Zavodu za slijepe i slabovide “Budućnost” Derventa
student master studija na Filološkom fakultetu

Studiranje na master studiju Filološkog fakulteta Slobomir P Univerziteta otvorilo mi je mnoga vrata za dalja usavršavanja, ideje i druženja sa poslovnim i profesionalnim okruženjem kao i ljudima iz prakse. Znanje stečeno ovdje moći ću adekvatno da primjenim u svom budućem životu i radu.”

Zeljko GavricŽeljko Gavrić, asistent na Slobomir P Univerzitetu
student master studija na Fakultetu za informacione tehnologije

„Studiranje i studijski programi na Slobomir P Univerzitetu su kreirani tako da svakom studentu pruže vrhunske uslove studiranja, a kao najveću prednost bih izdvojio dostupnost profesora, koji su vrhunski stručnjaci u svojim oblastima. Studiranje karakterišu redovna predavanja, vježbe i maksimalnu susretljivost prema studentima. Univerzitet pruža mogućnost sticanja izuzetnog znanja kroz razne projekte. Za mene je studiranje na Fakultetu za informacione tehnologije značilo stvaranje odličnog praktičnog iskustva u oblasti informatike, koje mi je dalje otvorilo put ka stručnom i naučnom usavršavanju. Tokom studiranja sam napisao nekoliko naučnih radova, a profesori su mi dali izuzetnu podršku u tome.“

Danijela MaksimovicDanijela Maksimović, asistent na Fakultetu za ekonomiju i menadžment,
student master studija na Fakultetu za ekonomiju i menadžment

„Slobomir P Univerzitet mi je omogućio da dodatno unaprijedim svoje znanje sa osnovnih studija iz oblasti ekonomije kroz rad sa renomiranim profesorima ne samo iz BiH, nego i iz okruženja. Nastavni plan i program je koncipiran tako da se studenti tokom studija podstiču, kako na naučno-istraživački rad, tako i na praktičnu primjenu stečenog znanja tokom studiranja kroz brojne pristupne radove, a što je izuzetno važno za razvoj profesionalne karijere. Ono što me je posebno oduševilo jeste rad u manjim grupama, velika kolegijalnost između profesora i studenata, moderna i svjetska literatura itd.“