Home » O SLOBOMIR P UNIVERZITETU


Slobomir P Univerzitet je prva i najuglednija privatna, obrazovna i naučna institucija u Bosni i Hercegovini koja je tokom godina postala prepoznatljiv brend u oblasti obrazovanja i nauke na ovim prostorima. Osnovali su je 2003. godine bračni par Mira i Slobodan Pavlović, biznismeni koji već četrdeset godina žive i rade u Čikagu. Njihova želja je bila da stvore mogućnost za mlade ljude da, bez obzira na fizičku udaljenost od uglednih svjetskih obrazovnih centara, steknu znanja i sposobnosti neophodne za uključivanje u savremene tokove poslovanja.

Vremenom, ovaj Univerzitet je ispunio mnoge značajne ciljeve, kao što je licenciranje nastavnih planova i programa, uspostavljanje partnerstva sa respektabilnim univerzitetima i poslovnim školama iz inostranstva, stvaranje mreže kompanija sa kojima sarađuje i povećanje broja obrazovnih programa, dizajniranih tako da ispune zahtjeve savremenog poslovanja.

Ono što Slobomir P Univerzitet razlikuje od drugih univerziteta je činjenica da su studenti ovog univerziteta inspirisani željom i upornošću profesora, asistenata i administrativnog osoblja da im pruže najkvalitetnije obrazovanje. Profesori koji predaju na ovom Univerzitetu uživaju visoku reputaciju, kako u zemlji tako i u inostranstvu, zahvaljujući svom nastavnom, naučnom i  pedagoškom radu.

Ovo je jedan od rijetkih univerziteta na ovim prostorima koji obezbjeđuje takvo radno okruženje, koje omogućava profesorima da, radeći sa malim grupama studenata, odlično upoznaju svakog od njih, da ostvare bližu saradnju i podstaknu njihovu kreativnost i talente.

Potvrda kvalitetnog rada svih fakulteta ovog Univerziteta jesu brojna priznanja na nacionalnom i internacionalnom nivou, od kojih posebno moramo spomenuti prestižno priznanje „Evropska nagrada za kvalitet“, koje se uručuje ustanovama visokog obrazovanja koje zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i konkurentnosti, a dodjeljuje je „Evropska Poslovna Skupština“ (Europe Business Assembly – EBA, Oxford, Great Britain) iz Oksforda.

Ono čime se najviše ponose na Slobomir P Univerzitetu jesu rezultati koje postižu studenti na različitim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, kao i uspjeh koji postižu pri zapošljavanju. Istraživanja su pokazala da je od ukupnog broja diplomiranih studenata Slobomir P Univerziteta, oko  90 % njih već našlo zaposlenje, što još jednom potvrđuje ozbiljnost i kvalitet rada ove visokoškolske institucije, njenih obrazovnih kadrova i nastavnih planova.

Više informacija o SPU možete pronaći na našem sajtu.