Home » Filološki fakultet » OBAVJEŠTENJE O UVIDU U JAVNOST JELENA MIJAILOVIĆ-FIL

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Jelene Mijailović i njene teme magistarske teze pod nazivom „Uticaj Rolana Barta na poststrukturalizam“.
Navedeni magistarski rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 09. marta 2017. godine do 23. marta 2017.godine.

Primjedbe na sadržaj magistarskog rada mogu se dostaviti u pisanom obliku šefu studentske službe, najkasnije do 23.03.2017.godine.

UPRAVA UNIVERZITETA