Home » Akademija umetnosti » OBAVJEŠTENJE O UVIDU U JAVNOST MURATOVIĆ ADINA-AU

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Adine Muratović i njene  teme magistarske teze pod nazivom „Slika i crtež u umjetničkom i dječijem stvaralaštvu“.

Navedeni magistarski rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 25. aprila 2016. godine do 10.05.2016.godine.

 

Primjedbe na sadržaj magistarskog rada mogu se dostaviti u pisanom obliku šefu studentske službe, najkasnije do 10.05.2016.godine.

 

UPRAVA UNIVERZITETA