Home » Akademija umetnosti » OBAVJEŠTENJE-PREDAVANJE NA MASTER STUDIJAMA AKADEMIJA UMJETNOSTI-HOR

Obavještavamo vas da će se predavanje iz Hora, kod doc. dr Jelene Milićević Trakilović, za studente upisane akademske 2016/17, održati 21.12.2016. godine, na Slobomir P Univerzitetu, sa početkom u 11:00.

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA