Home » Akademija umetnosti » OBAVJEŠTENJE-PREDAVANJE NA MASTER STUDIJAMA AKADEMIJA UMJETNOSTI

Obavještavamo vas da će se prvo predavanje iz Metodologije naučno-istraživačkog rada, kod prof Dragana Šobajića, za studente upisane akademske 2016/17, održati 08.12.2016. godine, na Slobomir P Univerzitetu, sa početkom u 12:00.

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA