Home » Akademija umetnosti » ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR KATJA PUPOVAC-AU

Obavještavamo vas da će se 26.09.2016.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Osnovna pravila artikulacije kao jednog od nosilaca muzičkog izraza 18. veka”, studenta Doktorskih studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta mr Katje Pupovac. Odbrana doktorske disertacije je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

 

UPRAVA UNIVERZITETA