Home » Fakultet za ekonomiju i menadžment » ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR LJUBIŠA TODOROVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 21.12.2017.godine, u 16:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Finansijske inovacije monetarnog i bankarskog sektora Evropske Unije”, studenta Doktorskih studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta mr Ljubiše Todorovića. Odbrana doktorske disertacije je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

 

UPRAVA UNIVERZITETA