Home » Akademija umetnosti » ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR PETAR ILIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 24.03.2016.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Didaktičko-metodička vrednost udžbenika Škola za klavir Danice Krstić”, studenta Doktorskih studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta mr Petra Ilića. Odbrana doktorske disertacije je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

 

UPRAVA UNIVERZITETA