Home » Filološki fakultet » ODBRANA MAGISTARSKOG RADA JELENA MIJAILOVIĆ-FIL

Obavještavamo vas da će se 04.04.2017.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Magistarskog rada pod nazivom Uticaj Rolana Barta na poststrukturalizam, kandidata Jelene Mijailović, studenta Magistarskih studija Filološkog fakulteta Slobomir P Univerziteta . Odbrana Magistarskog rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

 

UPRAVA UNIVERZITETA