Home » Akademija umetnosti » ODBRANA MAGISTARSKOG RADA MURATOVIĆ ADINA-AU

Obavještavamo vas da će se 01.06.2016.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Magistarskog rada pod nazivom ” Slika i crtež u umjetničkom i dječijem stvaralaštvu”, Adine Muratović, studenta Magistarskih studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta . Odbrana Magistarskog  rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

 

UPRAVA UNIVERZITETA