Home » Fakultet za ekonomiju i menadžment » ODBRANA MASTER RADA AZRA SULJIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 23.01.2017.godine, u 15:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Uticaj analize finansijskih izvještaja na proces donošenja odluka u sistemu korporativnog upravljanja”, Azre Suljić, studenta Master studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta . Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

UPRAVA UNIVERZITETA