Home » MALI SLIDER » ODBRANA MASTER RADA FATIMA AHMETAŠEVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 06.02.2017.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Ugovori u nasljednom pravu sa posebnim osvrtom na ugovor o doživotnom izdržavanju”, Fatime Ahmetašević, studenta Master studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta . Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

UPRAVA UNIVERZITETA