Home » ODSJEK ZA GRAFIČKI DIZAJN – RIJEČ ŠEFA ODSJEKA

Nenad MalesevicPoštovani,

Drago nam je što se interesujete za rad Akademije umjetnosti.

Prvu generaciju studenata grafičkog dizajna upisali smo 2004. godine, tada kao jedina visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj akreditovana za školovanje grafičkih dizajnera.

Cilj master studijskog programa na je da diplomiranim dizajnerima (sa 240 ESPB bodova) omogući kvalitetno upotpunjavanje znanja, odnosno praktično i teorijsko usavršavanje u oblasti grafičkog dizajna, ilustracije i animacije. Program omogućava kritičku raspravu fenomena dizajna, posebno u kontekstu savremenih estetskih stremljenja i tehničkih standarda i inovacija. Studenti se upoznaju sa interdisciplinarnim pristupima dizajnu, savremenoj estetici, filozofiji i teoriji umjetnosti. Poseban akcenat stavlja se na analizu odabranih tendencija u oblastima fotografije i filma.

Pozivamo vas da posjetite Slobomir P Univerzitet u univerzitetskim kampusima u Slobomiru i Doboju, da dođete na izložbe koje organizujemo ili na sajtu pogledate studentske radove, kao i da se o nastavnim programima i kvalitetu nastave informišete kod naših studenata.

Srdačan pozdrav,
doc. mr Nenad Malešević