Home » ODSJEK ZA GRAFIČKI DIZAJN

ODSJEK ZA GRAFIČKI DIZAJN SLOBOMIR P UNIVERZITETCilj master studijskog programa na je da diplomiranim dizajnerima (sa 240 ESPB bodova) omogući kvalitetno upotpunjavanje znanja, odnosno praktično i teorijsko usavršavanje u oblasti grafičkog dizajna, ilustracije i animacije. Program omogućava kritičku raspravu fenomena dizajna, posebno u kontekstu savremenih estetskih stremljenja i tehničkih standarda i inovacija. Studenti se upoznaju sa interdisciplinarnim pristupima dizajnu, savremenoj estetici, filozofiji i teoriji umjetnosti. Poseban akcenat stavlja se na analizu odabranih tendencija u oblastima fotografije i filma.

Dobro došli na Odsjek za grafički dizajn Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta!