Home » ODSJEK ZA MUZIKU

Odsek za muzikuStudenti studijskog programa muzika se u umjetnički provokativnom ambijentu,  uz savremene metode i najbolje profesore, obrazuju  za muzičke pedagoge i muzičare izvođače. Njima su na raspolaganju fantastični radni uslovi, a  renomirani profesori, čiji su umjetnički i naučni uspjesi izvanredni, su tu da im prenesu vrhunsko znanje.

Dobro došli na Odsjek za muziku Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta!