Home » Akademija umetnosti » PRIJAVE ZA UPIS NA MASTER STUDIJE SLOBOMIR P UNIVERZITETA SU U TOKU!

Slobomir P Univerzitet obavještava sve zainteresovane kandidate da će u školskoj 2017/2018. godini biti organizovan upis na jednogodišnje master studije i poziva ih da se već sada prijave.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 73/10, 104/11 i 84/12), dozvolama za izvođenje studijskih programa izdatim od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS: 07.023/612-304/10, 07.023/612-304-1/10, 07.023/612-206-1/10, 07.023/602-8481/09, 07.023/602-8347/09 i 07.023/612-206/10 i rješenjem br. 07.023/612-2-1/12 Slobomir P Univerzitet obavještava sve zainteresovane kandidate da su počele

Informator za buduće studente master studija 2016-2017 godine možete preugledati i preuzeti OVDJE.

 PREDPRIJAVE ZA UPIS U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

NA JEDNOGODIŠNJE MASTER STUDIJE

 FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT

 • Finansije
 • Menadžment i marketing
 • Ekonomija

PORESKA AKADEMIJA

 • poresko-finansijska analiza

PRAVNI FAKULTET

 • Pravno – teorijski smjer
 • Građansko – pravni smjer
 • Krivično – pravni smjer
 • Smjer za opštu bezbjednost

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 • Smjer za informacione sisteme
 • Smjer za računarske mreže i telekomunikacije

FILOLOŠKI FAKULTET

 • Jezički smjer
 • Književni smjer

AKADEMIJA UMJETNOSTI

 • Odsjek za muziku
  • Smjer za izvođačku umjetnost
  • Smjer za opštu muzičku teoriju i pedagogiju
 • Odsjek za grafički dizajn

Prijave za upis će biti organizovane do 30. novembra 2016. godine, svakog radnog dana u studentskoj službi u Doboju i Slobomiru od 8h do 16h ili putem online prijava ako kliknete ovde.

Prijemini ispiti će se održati  prema rasporedima koji će biti naknadno objavljeni na web stranici i oglasnim tablama Univerziteta.

Da bi kandidat mogao da konkuriše za upis na željeni studijski program mora da ispunu sljedeće uslove:

-Potrebno je odgovarajuće visoko obrazovanje iz željene oblasti (završene četvorogodišnje studije ili stečenih 240 ECTS).

-Studenti matičnih fakulteta sa prosječnom ocjenom iznad 8.00 na osnovnim studijima, su oslobođeni polaganja prijemnog ispita, a za sve ostale kandidate koji se prijave za upis na master studije će biti organizovana pripremna nastava. Pripremna nastava će biti organizovana u septembru i oktobru.

-Pri upisu je potrebno ponjeti original ili ovjerenu kopiju univerzitetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju, izvod iz matične knjige rođenih, 3 fotografije, uvjerenje o položenim ispitima i CV.

Više informacija možete dobiti putem telefona u Bijeljini 055 231 196 ili u Doboju na 053 209 621.