Home » PORESKA AKADEMIJA – PRIJEMNI ISPIT I UPIS

Studijski program studija drugog ciklusa – master akademskih studija mogu upisati kandidati koji su završili studije prvog ciklusa – osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (240 ECTS).

Kandidati koji su završili studije prvog ciklusa – osnovne akademske studije na Poreskoj akademiji i Fakultetu za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta sa prosjekom 8.00 i iznad 8.00 direktno se upisuju na studijske programe studija drugog ciklusa – master akademskih studija.

Studenti matičnih fakulteta sa prosjekom ocjena u toku osnovnih studija 8.00 i iznad 8.00 ne polažu prijemni ispit.

Studenti Poreske akademije, matičnih fakulteta kao i studenti sa  nematičnih fakulteta sa prosjekom ocjena tokom osnovnih studija manjim od 8.00 polažu  prijemni ispit u vidu intervjua.

Prijemni ispiti će se održati u Kampusu Doboj 27. oktobra 2016. godine, sa početkom u 12:00 časova, a u Kampusu Slobomir  28. oktobra, takođe sa početkom u 12:00 časova.

Za prijavu je neophodna sljedeća dokumentacija:

  • popunjena konkursna prijava
  • diploma ili uvjerenje o završenom fakultetu
  • uvjerenje o položenim ispitima
  • kratka biografija/CV
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • nastavni plan i program završenog fakulteta ako je kandidat sa nematičnog fakulteta.

Online prijavu možete popuniti ovde.