Home » PRAVNI FAKULTET – RIJEČ DEKANA

Dobrodošli na sajt Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozdravimo i predstavimo Pravni fakultet Slobomir P Univerziteta.

Naš Fakultet je jedan od privatnih pravnih fakulteta sa najdužom tradicijom u BiH. U toku svog postojanja stekao je značajan ugled obrazovanjem velikog broja mladih ljudi za pravnička zanimanja. Nastava na osnovnim, master i doktorskim studijama odvija se, po modernim, akreditovanim studijskim programima od strane nadležnog Ministarstva, u dva kampusa i to u Slobomiru (Bijeljina) i u Doboju.

S zadovoljstvom, koje proistice iz završnog pogleda na uspješno obavljen posao, mozemo da vam ponudimo četiri sadržajno dobro osmisljena smjera master studija na Pravnom fakultetu Slobomir P Univerziteta.

Nudimo vam sadrzajno interesantan, moderan, bogat  i efikasan  master studij, sa uglednim univerziteteskim profesorima, mentorskim radom i radom u manjim grupama, čestim provjerama znanja i vještina, u našim arhitektonski modernim zdanjima i ugodnoj radnoj atmosferi.

Ponuđeni smjerovi naših master studija doprinijeće proširenju vaših pravničkih znanja i jačanju vaših pravničkih vještina za individualni rad i rad u pravničkim grupama i grupama koje čine stručnjaci iz različitih drugih oblasti.

dekan,
doc.dr Danijela Despotović