• PRIJAVE ZA UPIS NA MASTER STUDIJE SLOBOMIR P UNIVERZITETA SU U TOKU!

    Slobomir P Univerzitet obavještava sve zainteresovane kandidate da će u školskoj 2016/2017. godini biti organizovan upis na jednogodišnje master studije i poziva ih da se već sada prijave. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 73/10, 104/11 i 84/12), dozvolama za izvođenje studijskih programa izdatim od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS: […]

DOBRO DOŠLI NA ZVANIČNU STRANICU MASTER STUDIJA SLOBOMIR P UNIVERZITETA!

Ekonomija i menadžmentInformacione tehnologijePravne studijeGrafički dizajnPoreska akademijaAnglistikaMuzika

Vijesti

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR KATJA PUPOVAC-AU

Obavještavamo vas da će se 26.09.2016.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Osnovna pravila artikulacije kao jednog od nosilaca muzičkog izraza 18. veka”, studenta...

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR NATAŠA VAJIĆ-FIL

Obavještavamo vas da će se 19.09.2016.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Uloga magije u razvoju afroameričke književnosati”, studenta Doktorskih studija Filološkog fakulteta Slobomir...

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA IVANA VLADIMIROVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 16.09.2016.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Magistarskog rada pod nazivom “Menadžment kvaliteta u visokom obrazovanju“, kandidata Ivane Vladimirović, studenta Magistarskih studija Fakulteta...

OBAVJEŠTENJE O UVIDU U JAVNOST ALEKSANDAR PETRIĆ-FIT

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Aleksandra Petrića i njegove  teme pod nazivom „Analiza tačnosti dobijenih prostornih podataka na mreži puteva Republike Srpske“....

ODBRANA MASTER RADA DEJAN SIMEUNOVIĆ-FIT

Obavještavamo vas da će se 12.09.2016.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ” Razvoj Java platforme za modernizaciju nastavnog sredstva Interfejs” Dejana Simeunovića, studenta...