17 January

ODBRANA MASTER RADA JOVICA TRIFUNOVIĆ- FIT

Obavještavamo vas da će se 22.01.2020.godine, u 8:30, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana završnog master rada pod nazivom “FORMIRANJE ZRAKA (beamforming) KOD VIŠEANTENSKIH MIMO (Multiple Input Multiple Output) ARHITEKTURA”, …

18 December

ODBRANA MASTER RADA MILOŠ ZEKANOVIĆ-PF

Obavještavamo vas da će se 24.12.2019.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom “KRIZA INSTITUTA BRAKA I IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA IZMEĐU SUPRUŽNIKA SA TEOLOŠKO-PRAVNOG …

20 November

PREDAVANJE MASTER STUDIJE

Obavještavaju se studenti Master studija upisani akademske 2019/20 godine, da će se prvo predavanje  iz predmeta METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA kod prof. dr  Vjekoslava Budimirovića, održati 30.11.2019. sa početkom u 11:00 …

28 October

ODBRANA MASTER RADA JELENA IVANOVIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 31.10.2019.godine, u 11:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada sviranjem zadatih kompozicija-GITARA, studenta Master studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta Jelene …

14 October

ODBRANA MASTER RADA ALEKSANDRA NIKIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 18.10.2019.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana Master rada pod nazivom “FUNKCIJA KONTROLE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA BANKE-COMPLIANCE FUNKCIJA”, studenta Master studija Fakulteta za ekonomiju …

11 October

ODBRANA MASTER RADA NIKOLINA PEJANOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 18.10.2019.godine, u 11:30, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana Master rada pod nazivom “PRIMJENA MEĐUNARODNIH REGULATORNIH OKVIRA U PROPISIMA SRBIJE O PRANJU NOVCA”, studenta Master …

09 October

ODBRANA MASTER RADA MIRJANA CVIJANOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 15.10.2019.godine, u 15:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom “REGULATORNI OKVIRI ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA”, studenta Master studija Fakulteta …

27 September

ODBRANA MASTER RADA SLAĐANA DEDIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 04.10.2019.godine, u 12:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada sviranjem zadatih kompozicija-KLAVIR, studenta Master studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta Slađane …