Home » Archive by category "Akademija umetnosti"

Obavještavamo vas da će se predavanje iz Hora, kod doc. dr Jelene Milićević Trakilović, za studente upisane akademske 2016/17, održati 21.12.2016. godine, na Slobomir P Univerzitetu, sa početkom u 11:00.     STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo vas da će se prvo predavanje iz Metodologije naučno-istraživačkog rada, kod prof Dragana Šobajića, za studente upisane akademske 2016/17, održati 08.12.2016. godine, na Slobomir P Univerzitetu, sa početkom u 12:00.     STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo vas da će se 26.09.2016.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Osnovna pravila artikulacije kao jednog od nosilaca muzičkog izraza 18. veka”, studenta Doktorskih studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta mr Katje Pupovac. Odbrana doktorske disertacije je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavamo vas da će se 01.06.2016.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Magistarskog rada pod nazivom ” Slika i crtež u umjetničkom i dječijem stvaralaštvu”, Adine Muratović, studenta Magistarskih studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta . Odbrana Magistarskog  rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Adine Muratović i njene  teme magistarske teze pod nazivom „Slika i crtež u umjetničkom i dječijem stvaralaštvu“. Navedeni magistarski rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 25. aprila 2016. godine do 10.05.2016.godine.   Primjedbe na sadržaj...

Obavještavamo vas da će se 24.03.2016.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Didaktičko-metodička vrednost udžbenika Škola za klavir Danice Krstić”, studenta Doktorskih studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta mr Petra Ilića. Odbrana doktorske disertacije je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavaju se studenti   Slobomir P univerziteta odjeljenje Slobomir, Akademija umjetnosti – Master studije- da se predavanja iz predmeta “Metodologija naučnog rada “ kod profesora Dragoljuba Šobajića zakazana za 15.01.2016. odgađaju za  22.01.2016. u 12:00 sati. STUDENTSKA SLUŽBA 24.15.2015.

Slobomir P Univerzitet obavještava sve zainteresovane kandidate da će i u  školskoj 2015/2016. godini biti organizovan upis na jednogodišnje master studije i poziva ih da se već sada prijave. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 73/10, 104/11 i 84/12), dozvolama za izvođenje studijskih programa izdatim od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS: 07.023/612-304/10, 07.023/612-304-1/10, 07.023/612-206-1/10, 07.023/602-8481/09,...

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 24.04.2015.godine, sa početkom od 17:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Akademije umjetnosti – Master studije da će ispit “Aranžiranje”  kod profesora Svetislava Božića biti održana 21.04.2015.g  u 9:00 sati. STUDENTSKA SLUŽBA 14.04.2015.

Obavještavaju se studenti Master sudija, da će se ispit iz „Metodologije istraživanja društvenih nauka“, kod prof. dr Neđe Danilovića održati 26.03.2015.godine, sa početkom u 9:00 u Doboju i od 16:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti Master studija, upisani akademske 2014/15 godine da će se ovjera zimskog i upis ljetnjeg semestra vršiti u periodu od 09.03.-13.03.2015. godine, u Slobomiru i Doboju. Uslov za ovjeru i upis semestra su plaćene sve dospjele rate školarine. UPRAVA UNIVERZITETA