04 July

ODBRANA MASTER RADA BALOVIĆ MILENA-AU

Obavještavamo vas da će se 12.07.2019.godine, u 10:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada pod nazivom “ZNAČAJ I ZASTUPLJENOST SVIRANJA NA DEČIJIM INSTRUMENTIMA ORFOVOG INSTRUMENTARIJA U …

03 July

ODBRANA MASTER RADA MATIJEVIĆ MARGARETA-AU

Obavještavamo vas da će se 10.07.2019.godine, u 12:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada izvođenjem zadatih kompozicija-SOLO PJEVANJE, studenta Master studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta …

02 July

ODBRANA MASTER RADA EMINA TIRIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 10.07.2019.godine, u 12:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada sviranjem zadatih kompozicija-GITARA, studenta Master studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta Emine …

02 July

ODBRANA MASTER RADA DUŠAN POPOVIĆ LIPOVAC-AU

Obavještavamo vas da će se 10.07.2019.godine, u 14:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada sviranjem zadatih kompozicija-GITARA, studenta Master studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta Dušana …

28 June

ODBRANA MASTER RADA NEVENA RADIVOJEVIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 05.07.2019.godine, u 12:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada sviranjem zadatih kompozicija-KLAVIR, studenta Master studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta Nevene …

28 June

ODBRANA MASTER RADA MARIJA CVEJIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 04.07.2019.godine, u 12:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada sviranjem zadatih kompozicija-VIOLINA, studenta Master studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta Marije …

20 May

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR BOŽANA RAŠKOVIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 24.05.2019.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “ČINIOCI MUZIČKIH SPOSOBNOSTI DECE RAŠKOG OKRUGA U PREDŠKOLSKOM UZRASTU”, studenta Doktorskih studija …

14 March

ISPIT-METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Obavještavaju se studenti Master studija, Akademija umjetnosti, Slobomir P Univerzitet,  upisani u prvu godinu  Master studija, akademske 2018/19 godine da  će se  ispit iz predmeta  METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA DRUŠTVENIH NAUKA, kod …