29 January

OBAVJEŠTENJE ISPIT-HOR AKADEMIJA UMJETNOSTI

Obavještavaju se studenti Slobomir P Univerziteta, upisani na Master studije akademske 2017/18, da će se ispit  iz predmet HOR kod prof. dr  Jelene Milićević Trakilović održati 31.01.2018. godine sa početkom …

22 September

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR KATJA PUPOVAC-AU

Obavještavamo vas da će se 26.09.2016.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Osnovna pravila artikulacije kao jednog od nosilaca muzičkog izraza 18. veka”, studenta …

31 May

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA MURATOVIĆ ADINA-AU

Obavještavamo vas da će se 01.06.2016.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Magistarskog rada pod nazivom ” Slika i crtež u umjetničkom i dječijem stvaralaštvu”, Adine Muratović, studenta …

18 March

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR PETAR ILIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 24.03.2016.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Didaktičko-metodička vrednost udžbenika Škola za klavir Danice Krstić”, studenta Doktorskih studija Akademije …

24 December

Obavjestenje – Metodologija naucnog rada

Obavještavaju se studenti   Slobomir P univerziteta odjeljenje Slobomir, Akademija umjetnosti – Master studije- da se predavanja iz predmeta “Metodologija naučnog rada “ kod profesora Dragoljuba Šobajića zakazana za 15.01.2016. odgađaju …