Home » Archive by category "Fakultet za ekonomiju i menadžment"

Obavještavamo vas da će se 21.12.2017.godine, u 16:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Finansijske inovacije monetarnog i bankarskog sektora Evropske Unije”, studenta Doktorskih studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta mr Ljubiše Todorovića. Odbrana doktorske disertacije je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Ljubiše Todorovića i njegove   teme pod nazivom „Finansijske inovacije monetarnog i bankarskog sektora Evropske Unije“.     Navedena doktorska disertacija i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 07.novembra  2017. godine do 06.decembra 2017.godine.   Primjedbe na...

Obavještavamo studente Master studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment da će se ispit iz predmeta “Makroekonomska analiza“ kod prof. dr Ivana Milojevića održati 10.03.2017.godine sa početkom u 13:00, u Doboju.   Prvo predavanje iz predmeta “Korporativno upravljanje”, biće održano isti dan, 10.03.2017. godine, sa početkom u 14:30.     STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo studente Master studija (osim studenata Akademije umjetnosti) da će se ispit iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 10.03.2017.godine sa početkom u 17:00 u Doboju, a 11.03.2017. godine, sa početkom u 15:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo vas da će se 23.01.2017.godine, u 15:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Uticaj analize finansijskih izvještaja na proces donošenja odluka u sistemu korporativnog upravljanja”, Azre Suljić, studenta Master studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta . Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati. UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavamo vas da će se 26.12.2016.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Uticaji i trendovi međunarodnog kretanja kapitala i investicija kroz oblike javno-privatnog partnerstva”  Vanje Ćosović, studenta Master studija  Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavamo vas da će se 14.12.2016.godine, u 11:30, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Izazovi liderstva u savremenom poslovanju preduzeća”  Dušice Pavić, studenta Master studija  Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavamo vas da će se prvo predavanje iz predmeta Poslovno i finansijsko restruktuiranje preduzeća, kod doc. dr Vitomira Slijepčevića, za opcione grupe Finansije i Marketing i menadžment, održati 25.11.2016. godine, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, sa početkom u 16:30.     STUDENTSKA SLUŽBA

Danas su počela predavanja na master studijama na FEM-u u Kampusu Doboj. Prvi blok predavanja započeo je dr Ivan Milojević, redovni profesor iz nastavnog predmeta Makroekonomska analiza.   Studentaska služba

U Petak, 28.oktobra 2016. godine, prijemni za upis na master studije na FEM-u, položio  je slijedeći kandidat: Ninković Vedrana – FEM – Opcija Finansije   Studentska služba

U četvrtak, 27.oktobra 2016. godine, prijemni za upis na master studije na FEM-u, položili su slijedeći kandidati: 1.Husaković Minela, FEM – Opciona grupa Ekonomija 2. Džabić Goran, FEM, Opciona grupa Ekonomija 3.Cvijanović Vladana,  FEM-Opciona grupa Ekonomija 4.Mehinović Alen-FEM – Opciona grupa Finansije Studentska služba

Obavještavamo kandidate za upis na master studije FEM-a i PA, da će se prijemni ispit održati u Kampusu Doboj 27. oktobra 2016. godine, sa početkom u 12:00 časova, a u Kampusu Slobomir  28. oktobra, takođe sa početkom u 12:00 časova. Studentska služba