14 October

ODBRANA MASTER RADA ALEKSANDRA NIKIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 18.10.2019.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana Master rada pod nazivom “FUNKCIJA KONTROLE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA BANKE-COMPLIANCE FUNKCIJA”, studenta Master studija Fakulteta za ekonomiju …

11 October

ODBRANA MASTER RADA NIKOLINA PEJANOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 18.10.2019.godine, u 11:30, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana Master rada pod nazivom “PRIMJENA MEĐUNARODNIH REGULATORNIH OKVIRA U PROPISIMA SRBIJE O PRANJU NOVCA”, studenta Master …

09 October

ODBRANA MASTER RADA MIRJANA CVIJANOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 15.10.2019.godine, u 15:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom “REGULATORNI OKVIRI ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA”, studenta Master studija Fakulteta …

03 December

ODBRANA MASTER RADA MILAN MARJANOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 10.12.2018.godine, u 9:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “MARKETING MIX U BANKARSTVU NA PRIMJERU SBERBANKE BiH”, studenta Master studija Fakulteta …

03 December

ODBRANA MASTER RADA SNEŽANA NIKOLIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 11.12.2018.godine, u 09:30, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “ANALIZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE ULAZE U SASTAV BERZANSKOG INDEKSA REPUBLIKE SRPSKE”, …

22 November

ODBRANA MASTER RADA JOVANA OBRADOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 29.11.2018.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “Budžetiranje u Evropskoj uniji”, studenta Master studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment …

22 November

ODBRANA MASTER RADA CVIJA ĐOKIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 29.11.2018.godine, u 10:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “Harmonizacija indirektnih poreza u Evropskoj uniji”, studenta Master studija Fakulteta za ekonomiju …

15 November

ODBRANA MASTER RADA IGOR VUKOJEVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 20.11.2018.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom “Efekti korporativnog upravljanja na finansijske performanse kompanije u funkciji jačanja …

06 November

ODBRANA MASTER RADA IVANA TRIFUNOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 13.11.2018.godine, u 08:30, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “Usaglašenost propisa BiH sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije”, studenta Master studija Fakulteta …

07 July

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA ALEKSANDRA ERIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 09.07.2018.godine, u 11:30, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Magistarskog rada pod nazivom “Aktuelna finansijska kriza i mjere za njeno ublažavanje”, studenta Magistarskih studija Fakulteta …