07 July

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA ALEKSANDRA ERIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 09.07.2018.godine, u 11:30, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Magistarskog rada pod nazivom “Aktuelna finansijska kriza i mjere za njeno ublažavanje”, studenta Magistarskih studija Fakulteta …

19 January

ODBRANA MASTER RADA AZRA SULJIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 23.01.2017.godine, u 15:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Uticaj analize finansijskih izvještaja na proces donošenja odluka u sistemu …

19 December

ODBRANA MASTER RADA VANJA ĆOSOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 26.12.2016.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Uticaji i trendovi međunarodnog kretanja kapitala i investicija kroz oblike javno-privatnog partnerstva” …

12 December

ODBRANA MASTER RADA DUŠICA PAVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 14.12.2016.godine, u 11:30, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Izazovi liderstva u savremenom poslovanju preduzeća”  Dušice Pavić, studenta Master studija  Fakulteta …