17 February

MASTER STUDIJE ISPITI-HOR I MOMO I

Obavještavaju se studenti Master studija upisani akademske 2019/20 godine, da će se ispiti iz predmeta Hor i MOMO I, održati 19.02.2020.g., sa početkom od 08:30 h.         …

20 January

OBAVJEŠTENJE-ISPITI MASTER STUDIJE

Obavještavaju se studenti Master studija,  da će prof. dr Vjekoslav Budimirović, održati ispit iz Metodologije istraživanja društvenih nauka 29.01.2020. g. i 12.02.2020. g. u 12:00. Svi ispiti kod doc. dr …

17 January

ODBRANA MASTER RADA JOVICA TRIFUNOVIĆ- FIT

Obavještavamo vas da će se 22.01.2020.godine, u 8:30, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana završnog master rada pod nazivom “FORMIRANJE ZRAKA (beamforming) KOD VIŠEANTENSKIH MIMO (Multiple Input Multiple Output) ARHITEKTURA”, …

18 December

ODBRANA MASTER RADA MILOŠ ZEKANOVIĆ-PF

Obavještavamo vas da će se 24.12.2019.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom “KRIZA INSTITUTA BRAKA I IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA IZMEĐU SUPRUŽNIKA SA TEOLOŠKO-PRAVNOG …

20 November

PREDAVANJE MASTER STUDIJE

Obavještavaju se studenti Master studija upisani akademske 2019/20 godine, da će se prvo predavanje  iz predmeta METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA kod prof. dr  Vjekoslava Budimirovića, održati 30.11.2019. sa početkom u 11:00 …