19 February

ISPIT-METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Obavještavaju se studenti Master studija, Akademija umjetnosti, Slobomir P Univerzitet,  upisani u prvu godinu  Master studija, akademske 2018/19 godine da  je ispit iz predmet METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA DRUŠTVENIH NAUKA, kod prof. …

14 February

ISPIT-METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Obavještavaju se studenti Master studija, Akademija umjetnosti, Slobomir P Univerzitet,  upisani u prvu godinu  Master studija, akademske 2018/19 godine da će se ispit iz predmeta  METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA DRUŠTVENIH NAUKA, kod …

14 January

PREDAVANJE-METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Obavještavaju se studenti Master studija, Akademija umjetnosti, Slobomir P Univerzitet,  upisani u prvu godinu  Master studija, akademske 2018/19 godine da će se predavanje iz predmeta  METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA DRUŠTVENIH NAUKA, kod …

20 December

ODBRANA MASTER RADA IVANA SAMARDŽIJA-AU

Obavještavamo vas da će se 27.12.2018.godine, u 11:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada sviranjem zadatih kompozicija-KLAVIR, studenta Master studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta Ivane …

03 December

ODBRANA MASTER RADA MILAN MARJANOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 10.12.2018.godine, u 9:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “MARKETING MIX U BANKARSTVU NA PRIMJERU SBERBANKE BiH”, studenta Master studija Fakulteta …

03 December

ODBRANA MASTER RADA SNEŽANA NIKOLIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 11.12.2018.godine, u 09:30, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “ANALIZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE ULAZE U SASTAV BERZANSKOG INDEKSA REPUBLIKE SRPSKE”, …

22 November

ODBRANA MASTER RADA JOVANA OBRADOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 29.11.2018.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “Budžetiranje u Evropskoj uniji”, studenta Master studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment …