14 October

ODBRANA MASTER RADA ALEKSANDRA NIKIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 18.10.2019.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana Master rada pod nazivom “FUNKCIJA KONTROLE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA BANKE-COMPLIANCE FUNKCIJA”, studenta Master studija Fakulteta za ekonomiju …

11 October

ODBRANA MASTER RADA NIKOLINA PEJANOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 18.10.2019.godine, u 11:30, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana Master rada pod nazivom “PRIMJENA MEĐUNARODNIH REGULATORNIH OKVIRA U PROPISIMA SRBIJE O PRANJU NOVCA”, studenta Master …

09 October

ODBRANA MASTER RADA MIRJANA CVIJANOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 15.10.2019.godine, u 15:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom “REGULATORNI OKVIRI ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA”, studenta Master studija Fakulteta …

27 September

ODBRANA MASTER RADA SLAĐANA DEDIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 04.10.2019.godine, u 12:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada sviranjem zadatih kompozicija-KLAVIR, studenta Master studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta Slađane …

24 September

ODBRANA MASTER RADA ANĐELKA TOMIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 30.09.2019.godine, u 08:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada pod nazivom “VOKALNA REPRODUKCIJA I RAZVOJ MUZIČKIH SPOSOBNOSTI OSNOVNO-ŠKOLSKOG UZRASTA”, studenta Master …

09 September

ODBRANA MASTER RADA MIRA OBRADOVIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 16.09.2019.godine, u 15:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada sviranjem zadatih kompozicija-HARMONIKA, studenta Master studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta Mire …

04 July

ODBRANA MASTER RADA BALOVIĆ MILENA-AU

Obavještavamo vas da će se 12.07.2019.godine, u 10:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada pod nazivom “ZNAČAJ I ZASTUPLJENOST SVIRANJA NA DEČIJIM INSTRUMENTIMA ORFOVOG INSTRUMENTARIJA U …

03 July

ODBRANA MASTER RADA MATIJEVIĆ MARGARETA-AU

Obavještavamo vas da će se 10.07.2019.godine, u 12:00, na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta održati odbrana Master rada izvođenjem zadatih kompozicija-SOLO PJEVANJE, studenta Master studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta …