03 December

ODBRANA MASTER RADA MILAN MARJANOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 10.12.2018.godine, u 9:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “MARKETING MIX U BANKARSTVU NA PRIMJERU SBERBANKE BiH”, studenta Master studija Fakulteta …

03 December

ODBRANA MASTER RADA SNEŽANA NIKOLIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 11.12.2018.godine, u 09:30, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “ANALIZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE ULAZE U SASTAV BERZANSKOG INDEKSA REPUBLIKE SRPSKE”, …

22 November

ODBRANA MASTER RADA JOVANA OBRADOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 29.11.2018.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “Budžetiranje u Evropskoj uniji”, studenta Master studija Fakulteta za ekonomiju i menadžment …

22 November

ODBRANA MASTER RADA CVIJA ĐOKIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 29.11.2018.godine, u 10:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “Harmonizacija indirektnih poreza u Evropskoj uniji”, studenta Master studija Fakulteta za ekonomiju …

19 November

PREDAVANJE-METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Obavještavaju se studenti Master studija, Akademija umjetnosti, Slobomir P Univerzitet,  upisani u prvu godinu  Master studija, akademske 2018/19 godine da će se predavanje iz predmeta  METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA DRUŠTVENIH NAUKA, kod …

16 November

ODBRANA MASTER RADA KRSMANOVIĆ SVJETLANA-FIL

Obavještavamo vas da će se 26.11.2018.godine, u 14:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom “Analiza romana “Doba nevinosti” autorke Idit Vorton”, studenta Master studija Filološkog fakulteta …

15 November

ODBRANA MASTER RADA IGOR VUKOJEVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 20.11.2018.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom “Efekti korporativnog upravljanja na finansijske performanse kompanije u funkciji jačanja …

08 November

PREDAVANJE-METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Obavještavaju se studenti Master studija, Akademija umjetnosti, Slobomir P Univerzitet,  upisani u prvu godinu Master studija, akademske 2018/19 godine da će se prvo predavanje iz predmeta  METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA DRUŠTVENIH NAUKA, …

06 November

ODBRANA MASTER RADA IVANA TRIFUNOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 13.11.2018.godine, u 08:30, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom “Usaglašenost propisa BiH sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije”, studenta Master studija Fakulteta …