10 December

OBAVJEŠTENJE – PREDAVANJE IZ HORA

Obavještavaju se studenti Master studija Akademije umjetnosti, upisani akademske 2013/14, da će se predavanje iz predmeta “Hor”, kod prof. dr Desanke Trakilović održati 14.12.2013.godine, sa početkom u 11:00, u Slobomiru. …

10 December

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR MIKE NIKIĆA

Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije mr Mike Nikića, pod nazivom “Efektivnost i efikasnost poreske administracije u postupku utvrđivanja, kontrole i naplate poreza na dobit-stanje, izazovi i pravci razvoja”, dana …

20 November

PREDAVANJA IZ PREDMETA METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Obavještavaju se studenti Master studija upisani akademske 2013/14, da će se predavanje iz “Metodologije istraživanja”, kod prof. dr Neđe Danilovića, održati 22.11.2013.godine, sa početkom u 17:00, u Slobomiru.Studenti su obavezni …

11 September

SVEČANA DODJELA DIPLOMA 7. OKTOBRA

Slobomir P Univerzitet obavještava studente završnih godina osnovnih i master studija da će se svečana ceremonija dodjele diploma održati 7. oktobra 2013. godine u JU Centru za kulturu „Semberija“ u …