29 January

OBAVJEŠTENJE ISPIT-HOR AKADEMIJA UMJETNOSTI

Obavještavaju se studenti Slobomir P Univerziteta, upisani na Master studije akademske 2017/18, da će se ispit  iz predmet HOR kod prof. dr  Jelene Milićević Trakilović održati 31.01.2018. godine sa početkom …

24 November

ODBRANA MASTER RADA ROMANA PRAKLJAČIĆ -PF

Obavještavamo vas da će se 08.12.2017.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Nasilje u porodici u uporednom zakonodavstvu”, Romane Prakljačić, studenta Master …