30 March

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA JELENA MIJAILOVIĆ-FIL

Obavještavamo vas da će se 04.04.2017.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Magistarskog rada pod nazivom “Uticaj Rolana Barta na poststrukturalizam“, kandidata Jelene Mijailović, studenta Magistarskih studija Filološkog …

19 January

ODBRANA MASTER RADA AZRA SULJIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 23.01.2017.godine, u 15:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Uticaj analize finansijskih izvještaja na proces donošenja odluka u sistemu …

19 December

ODBRANA MASTER RADA VANJA ĆOSOVIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 26.12.2016.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Uticaji i trendovi međunarodnog kretanja kapitala i investicija kroz oblike javno-privatnog partnerstva” …