07 July

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA ALEKSANDRA ERIĆ-FEM

Obavještavamo vas da će se 09.07.2018.godine, u 11:30, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Magistarskog rada pod nazivom “Aktuelna finansijska kriza i mjere za njeno ublažavanje”, studenta Magistarskih studija Fakulteta …