Home » Fakultet za ekonomiju i menadžment » OBAVJEŠTENJE O UVIDU U JAVNOST MR LJUBIŠA TODOROVIĆ-FEM

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Ljubiše Todorovića i njegove   teme pod nazivom Finansijske inovacije monetarnog i bankarskog sektora Evropske Unije“.

 

 

Navedena doktorska disertacija i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 07.novembra  2017. godine do 06.decembra 2017.godine.

 

Primjedbe na sadržaj doktorske disertacije mogu se dostaviti u pisanom obliku šefu studentske službe, najkasnije do 06.12.2017.godine.

 

 

UPRAVA UNIVERZITETA