Home » Akademija umetnosti » ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR VLADIMIR MARKOVIĆ-AU

Obavještavamo vas da će se 31.10.2017.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Metodičke koncepcije nastave violine u školi za osnovno muzičko obrazovanje”, studenta Doktorskih studija Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta mr Vladimira Markovića. Odbrana doktorske disertacije je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

 

 

 

UPRAVA UNIVERZITETA