Home » MALI SLIDER » ODBRANA MASTER RADA ROMANA PRAKLJAČIĆ -PF

Obavještavamo vas da će se 08.12.2017.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Nasilje u porodici u uporednom zakonodavstvu”, Romane Prakljačić, studenta Master studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

 

UPRAVA UNIVERZITETA