17 January

ODBRANA MASTER RADA JOVICA TRIFUNOVIĆ- FIT

Obavještavamo vas da će se 22.01.2020.godine, u 8:30, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana završnog master rada pod nazivom “FORMIRANJE ZRAKA (beamforming) KOD VIŠEANTENSKIH MIMO (Multiple Input Multiple Output) ARHITEKTURA”, …

08 September

ODBRANA MASTER RADA DEJAN SIMEUNOVIĆ-FIT

Obavještavamo vas da će se 12.09.2016.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ” Razvoj Java platforme za modernizaciju nastavnog sredstva Interfejs” Dejana Simeunovića, studenta …

18 July

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ МР БОГДАН МИРКОВИЋ-ФИТ

Обавјештавамо вас да ће се 20.07.2016.године, у 11:00, на Слобомир П Универзитету одржати одбрана докторске дисертације под називом “Методологије развоја софтвера за интероперабилност међуорганизационих информационих система“.”, студента Докторских студија Факултета …

06 July

ODBRANA MASTER RADA DARKO LAKIĆ-FIT

Obavještavamo vas da će se 11.07.2016.godine, u 10:30, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Modeliranje poslovnih procesa bankarskog informacionog sistema” Darka Lakića, studenta Master studija Fakulteta …

19 June

OBAVJEŠTENJE O UVIDU U JAVNOST MR BOGDAN MIRKOVIĆ-FIT

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Bogdana Mirkovića i njegove   teme pod nazivom „Metodologije razvoja softvera za interoperabilnost međuorganizacionih informacionih sistema“.   …

20 May

ODBRANA MASTER RADA VASO SEKULIĆ-FIT

Obavještavamo vas da će se 25.05.2016.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Upotreba okvira Vaadin za izradu modernih veb aplikacija” Vase Sekulića, studenta Master …

20 May

ODBRANA MASTER RADA DRAGAN GAJIĆ-FIT

Obavještavamo vas da će se 25.05.2016.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”E-dnevnik”, Dragana Gajića, studenta Master studija Fakulteta za informacione tehnologije Slobomir P …