01 December

Predavanja iz Krivičnog prava

Obavještavaju se studenti master studija – krivičnopravni smjer da će se predavanja iz Krivičnog prava kod doc.dr Suzane Ubiparipović odražati 5.decembra 2016. godine od 10.30h.

28 November

ODBRANA MASTER RADA SABRINA IBRAHIMOVIĆ-PF

Obavještavamo vas da će se 01.12.2016.godine, u 16:30, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Zakonski imovinski režim bračnih drugova”, Sabrine Ibrahimović, studenta Master studija …

07 November

ODBRANA MASTER RADA JOSIP ZOVKO-PF

Obavještavamo vas da će se 14.11.2016.godine, u 15:00, na Slobomir P Univerzitetu, u Slobomiru, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Zaštita tajnih podataka u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ”, …

10 October

ODBRANA MASTER RADA VUKELJIĆ ANJA-PF

Obavještavamo vas da će se 13.10.2016.godine, u 14:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj održati odbrana Master rada pod nazivom ”Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga” Anje Vukeljić, studenta Master …

27 September

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA DANIJELA NOVAKOVIĆ-PF

Obavještavamo vas da će se 28.09.2016.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Magistarskog  rada pod nazivom”Krivično djelo nasilja u porodici”, studenta Magistarskih studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta …