Home » Archive by category "Pravni fakultet"

Obavještavamo studente Master studija (osim studenata Akademije umjetnosti) da će se ispit iz predmeta “Metodologija istraživanja društvenih nauka“ kod prof. dr Neđe Danilovića održati 10.03.2017.godine sa početkom u 17:00 u Doboju, a 11.03.2017. godine, sa početkom u 15:00, u Slobomiru. STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo vas da će se 06.02.2017.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Ugovori u nasljednom pravu sa posebnim osvrtom na ugovor o doživotnom izdržavanju”, Fatime Ahmetašević, studenta Master studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta . Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati. UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavamo vas da će se prvo predavanje iz Krivičnog prava, kod doc dr Suzane Ubiparipović, za studente upisane akademske 2016/17, održati 24.11.2016. godine, na Slobomir P Univerzitetu, sa početkom u 10:30.     STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz Dokaznog prava i metoda istrage u krivičnom pravu kod doc.dr Suzane Ubiparipović održati 8.12.2016. od 10.30h.

Obavještavaju se studenti master studija – krivičnopravni smjer da će se predavanja iz Krivičnog prava kod doc.dr Suzane Ubiparipović odražati 5.decembra 2016. godine od 10.30h.

Obavještavamo vas da će se 01.12.2016.godine, u 16:30, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Zakonski imovinski režim bračnih drugova”, Sabrine Ibrahimović, studenta Master studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavamo vas da će se prvo predavanje iz Krivičnog prava, kod doc dr Suzane Ubiparipović, za studente upisane akademske 2016/17, održati 24.11.2016. godine, na Slobomir P Univerzitetu, sa početkom u 10:30.     STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo vas da će se 14.11.2016.godine, u 15:00, na Slobomir P Univerzitetu, u Slobomiru, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Zaštita tajnih podataka u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ”, Josipa Zovka, studenta Master studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavamo vas da će se 13.10.2016.godine, u 14:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj održati odbrana Master rada pod nazivom ”Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga” Anje Vukeljić, studenta Master studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta . Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Obavještavamo vas da će se 28.09.2016.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Magistarskog  rada pod nazivom”Krivično djelo nasilja u porodici”, studenta Magistarskih studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta Danijele Novaković. Odbrana magistarskog rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Danijele Novaković i njene  teme pod nazivom „Krivično djelo nasilja u porodici“.     Navedeni magistarski rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 08.septembra 2016. godine do 22.septembra 2016.godine.   Primjedbe na sadržaj magistarskog rada mogu...

Obavještavamo vas da će se 03.06.2016.godine, u 14:30, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja u Republici Srpskoj”, studenta Doktorskih studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta mr Suzane Ubiparipović. Odbrana doktorske disertacije je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.   UPRAVA UNIVERZITETA