18 December

ODBRANA MASTER RADA MILOŠ ZEKANOVIĆ-PF

Obavještavamo vas da će se 24.12.2019.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom “KRIZA INSTITUTA BRAKA I IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA IZMEĐU SUPRUŽNIKA SA TEOLOŠKO-PRAVNOG …

28 June

ODBRANA MASTER RADA JADRANKA STOJANOVIĆ-PF

Obavještavamo vas da će se 08.07.2019.godine, u 13:30, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom “KRIZNI MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURISTIČKOJ INDUSTRIJI”, studenta Master studija Pravnog …

24 May

ODBRANA MASTER RADA SVETLANA LAZIĆ-PF

Obavještavamo vas da će se 03.06.2019.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom “IZDRŽAVANJE  BRAČNIH I VANBRAČNIH PARTNERA U DOMAĆEM I UPOREDNOM PRAVU”, …

24 November

ODBRANA MASTER RADA ROMANA PRAKLJAČIĆ -PF

Obavještavamo vas da će se 08.12.2017.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Nasilje u porodici u uporednom zakonodavstvu”, Romane Prakljačić, studenta Master …